#1/2017 Aldrig har heroin varit så billigt

Kanada - förebild eller avskräckande exempel?
Ledare.
 Den narkotikarelaterade dödligheten har nått alarmerande nivåer i flera länder. I provinsen British Columbia i Kanada är situationen närmast desperat. I Alberta talar man om "state of emergency". Samtidigt är cannabisbruket i Kanada bland det högsta i världen. 

Tillgång och efterfrågan - Priset på heroin rasar 
Heroinet har aldrig varit så billigt som nu och konkurrerar med syntetiskt framställda opioider om missbrukarnas pengar. Ny grupper har börjat sälja och missbruka, och polisen förutspår nya toppar i dödsstatistiken. 

Medicinfri och systematisk behandling på Hatten
Reportage.
Pelle Olsson har besökt ett behandlingshem i Söda Stockholm där man mäter och följer upp, och där man tror på behandling utan substitution. 

Vad händer i Amsterdam?
Staden som kanske är lika känd för sina drogkaféer som för sina vackra kanaler och tulpaner är sig inte riktigt lik. Har man nu en betydligt mer restrktiv inställning till drogindustrin och imagen som följer på det?