Myter eller fakta - livsviktigt i narkotikadebatten

Nyligen skrev Thomas Thomasson, drogfri narkoman och tidigare lektor i sociologi, i Helsingborgs Dagblad om att vi måste avveckla vår restriktiva narkotikapolitik. Huvudargumentet är de höga dödstalen bland narkomaner som enligt Thomas Thomasson beror på att icke-medicinskt bruk av narkotika är förbjudet.
 
Thomas Thomasson fick ett par dagar senare svar från Nils Littorin, läkare i Skåne och medlem av RNS. Han listar tre myter om narkotikaproblemet som vi måste göra upp med för att få en faktabaserad debatt.

  1. Vi har enbart stränga straff för narkotikabrott. Inte sant.
  2. Syftet med politiken är att i första hand straffa narkomanerna. Inte sant.
  3. De höga dödstalen beror på att vi har visionen ett narkotikafritt samhälle. Inte sant.

Jag rekommenderar läsning av båda debattartiklarna. De är bra representanter för de olika linjerna i den narkotikapolitiska debatten. Thomas Thomassons argument är av ideologisk karaktär, vilket inte är fel om det är underbyggt av fakta. De saknas dock i hans text. Nils Littorin visar att de höga dödstalen är starkt kopplade till ökad förskrivning av opioidbaserade läkemedel och att det snarare är frågan om att svensk narkotikapolitik blivit mindre restriktiv under senare år.
 
Ideologi är en viktig komponent för att samla ihop politik i en viss riktning. Men ideologi kan inte leva sitt eget liv utan att vara förankrad i fakta. Den stora frågan när det gäller de höga dödstalen är att se vilka fakta som är relevanta och vilka slutsatser vi kan dra av dem. Sen gäller det att göra praktisk politik baserad på slutsatserna. Inte så enkelt, men nödvändigt. Livsviktigt.
 
Per Johansson