Debatt om dödstalen i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad 

Thomas Thomasson, drogfri narkoman och tidigare lektor i sociologi, skrev en debattartikel 20/2 i Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad om att den restriktiva svenska narkotikapolitiken är ett stort misslyckande. Han pekade på de höga dödstalen bland narkomaner som en konsekvens av förbudslinjen. TT vill istället se mer av sprututbyte, sprutrum och ännu mer behandling med metadon och Subutex. Användningen av narkotika vill TT avkriminalisera. Han skriver: 
Den populistiska och kunskapsfientliga narkotikapolitik som förs av tongivande politiker, som fortfarande är nolltoleransens försvarare, måste avvecklas.

Den 23/2 svarade Nils Littorin, läkare och medlem av RNS, att problemet med de höga dödstalen bland narkomaner beror på att opioidläkemedel missbrukas så mycket mer idag jämfört med för tio år sedan.
NL skriver: 
Förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel har inte på många årtionden varit så liberal. Dessutom blir den illegala handeln med droger allt fräckare. Narkotika säljs öppet på gatan i Malmö, bland annat utanför en förskola vid Folkets park. På internet kan unga beställa livsfarliga droger direkt hem i brevlådan.
 

Tre forskare vid Malmö högskola, Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson, skrev 1/3 och gav stöd åt både TT och NL. BJ, TR och BS stöder sprutbyte, sprutrum (som det behöver bli fler av) och behandling med metadon och Subutex (som är utbyggd till en ”anständig nivå”). Samtidigt menar de tre att NL har rätt i att de höga dödstalen kopplas till överdoser av opioider. De menar att ökningen inleddes i början av 90-talet när heroin blev vanligare i Sverige men de kommenterar inte den särskilt kraftiga ökning som ägt rum sedan 2006 och att det idag är fler som dör av opioidläkemdel än av heroin. När det gäller praktiska åtgärder skriver de: 
Särskilt viktigt är att införa utdelning av naloxon, som häver överdoser, till brukare, anhöriga, poliser och andra som rör sig i missbruksmiljöer. I förra veckan tog riksdagens socialutskott enhälligt ställning för naloxonutdelning och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) lovade att snabbutreda hur åtgärden ska kunna införas.

Nils Littorin skrev en replik till BJ, TR och BS som dock inte publicerades eftersom debatten ansågs avslutad enligt Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad. Jo, har man inte inlett debatten kan man inte heller avsluta den, så brukar det gå till. Dock tycker jag att det vore bra med en längre debatt om denna viktiga – livsviktiga – fråga. Det är en av de allra allvarligaste problemen vi har just nu att så många dör av narkotika i Sverige. Det är extra allvarligt att vår regering står i stort sett handlingsförlamad inför detta. Så hade inte varit fallet om trafikdöden eller spädbarnsdödsfallen hade ökat lika dramatiskt. 

Vi publicerar Nils Littorins replik här och hoppas att debatten om dödstalen inte stannar av. 

Per Johansson 

Sydsvenskan 20 februari - Thomas Thomasson
Sydsvenskan 23 februari - Nils Littorin
Sydsvenskan 1 mars - Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson

Nils Littorins replik:

Fler dör med starka smärtstillande än med heroin

Tre forskare i Malmö  missar min poäng om den höga dödligheten i narkotika och deras lösningar blir slag i luften. Enligt tillgänglig statistik från Dödsorsaksregistret och Toxreg, två register som är oberoende av varandra, stiger den svenska narkotikadöden kraftigt från år 2006, efter att dödligheten stigit svagt dessförinnan. Varför? På detta har de tre forskarna inget svar. År 2005 skrev Björn Johnson tvärsäkert att: "med en ökad tillgång till underhållsbehandling skulle dödligheten utan tvekan minska kraftigt i Sverige". Idag har vi facit. Det blev precis tvärtom.

Samtidigt som underhållsbehandling med metadon och Subutex ökat explosionsartat i hela landet har dödligheten relaterat till dessa narkotikaklassade läkemedel, kallade opioider, ökat i samma takt. Det är idag fler som dör av de typer av opioider som förskrivs av sjukvården, än som dör av heroin. Det är ett bekymmersamt tidsmässigt samband mellan ökad förskrivning och ökad dödlighet. Missbruket och döden av opioider måste ner och då  måste även den liberala förskrivningen av opioider ses över, och troligen skärpas, innan fler steg tas i liberal riktning. Johnson och kollegor lyfter upp sprutbyte som ett sätt att minska dödligheten. Sprutbyte förhindrar inte överdoser med opioider och är i detta sammanhang ett slag i luften. 

Riktade insatser mot tunga narkomaner kommer inte att ha tillräcklig effekt för att få den totala dödligheten att gå ner. Det krävs breda och generella förändringar inom både sjukvården och samhället för att minska tillgången och efterfrågan på narkotika, som jag skissade på i mitt förra inlägg. 
Avslutningsvis är det märkligt att de tre forskarna påstår att vårdval LARO, som infördes 2014 i Skåne, fått köerna till behandling att försvinna. Enligt tidigare utsaga från Björn Johnson var de långa köerna "ett minne blott" redan innan vårdvalet infördes. 

Nils Littorin
Läkare
Medlem i RNS