Debatt i Borås: Narkotikafritt samhälle – orealistisk dröm eller viktig politisk vision

I Borås Tidning pågår en intressant debatt om narkotika och skola. Den började med ett inlägg av en gymnasielev som tycker att vuxenvärlden sviker de unga genom att inte agera. Eleven heter Nathalie Majdek Mathisen och går sista året i gymnasiet. Hon bloggar här om många olika frågor.

Efter att Nathalie Majdek Mathisens fått sin text publicerad i BT svarade Timmy Aula, också han skolelev, att legalisering av cannabis är lösningen på problemet med narkotika i skolan.

Ida Legnemark, lokalpolitiker (V), kliver in i debatten med ett inlägg där hon tar frågan på stort allvar och markerar att hon står för en restriktiv narkotikapolitik. ”Vi får aldrig backa från målet om ett narkotikafritt samhälle” avslutar hon sitt inlägg.

Just för detta ställningstagande blir Ida Legnemark motsagd av Soroush Rezai och Emmy Scilaris, båda aktiva i Liberala ungdomsförbundet, LUF. De skriver: ”Målet med ett narkotikafritt samhälle är en orealistisk dröm och det vet Legnemark om.” Och därför menar de att vi bör legalisera, ”eller åtminstone avkriminalisera”, narkotika.

Ida Legnemark svarar LUF:arna genom att utveckla hur hon ser på narkotikapolitik. Hon menar att det primära är att förebygga att unga människor ens väljer att pröva droger, och att ”den som söker hjälp för att lämna sitt missbruk ska få vård snarare än straff ”.

Vänsterpartiet är ju det enda riksdagsparti som vill göra bruket av narkotika lagligt, vilket inte ska misstolkas som att partiet i övrigt står för en tillåtande narkotikapolitik. Partiet har ibland lite svårt att värja sig från hejarop från narkotikaliberala grupper, men i den här debatten är det ett stort svalg mellan Ida Legnemark och LUF:arna.

Ida Legnemark summerar sin inställning genom att konstatera att legalisering skulle öka tillgången på narkotika och acceptansen för att bruka narkotika, vilket i sin tur skulle göra att flera hamnar i missbruk. När det gäller själva grundfrågan om målsättningen – utopin – ett narkotikafritt samhälle, det som LUF:arna tycker är sorgligt att politiker står upp för, skriver Ida Legnemark att hon tycker det är sorgligt med politiker som saknar visioner.

Per Johansson