#2/2017 Kalmar satsar: Narkotikahundar i gymnasieskolan

Stora brister i åtgärdsplanen mot narkotikadöden
Ledare:
 Att ducka för eller helt smita från frågan om hur man ska hantera följderna av de droger som läcker ut från underhållsbehandlingen är inte en långsiktig lösning till minskad dödlighet. 

I Kalmar tar man striden
Reportage: På Lars Kagg-skolan har man sedan en tid väl fungerande rutiner för frivilliga drogtester och kampen mot narkotikan i skola visar resultat. 

"Leta knark!"
Stagneliusskolan är en annan Kalmar-skola som aktivt bekämpar förekomsten av narkotika. Läs om läraren Charlotte som på fritiden tränar sina hundar i knarksökning. 

Cannabis - läkemedel eller medicin? 
Pelle Olsson har gått tillbaka i tiden och ger en bild av hur FN-diskussionerna förts genom åren. Vad säger egentligen konventionen? 

RNS Narkotikapolitiska program
Det har gått några år sedan RNS förra program togs. Nu kommer ett nytt narkotikapolitiskt program anpassat till dagens problem och utmaningar. 

Kalegium i Belarus
Den till RNS närstående och fria organisationen Kalegum har nu verkat för en bättre tillvaro för kvinnor och mot narkotika i över två decennier. Maria Söderberg gören tillbakablick.