30 år med Svenska Narkotikapolisföreningen

Lennart Karlsson och Mika Jörnelius. Foto: Michael Leijon Lennart Karlsson och Mika Jörnelius. Foto: Michael Leijon

Första helgen i maj höll Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF sin 31:a utbildningskonferens. Ordförande sedan åtta år, Mika Jörnelius, avgick som ordförande och Lennart ”Lelle” Karlsson tog vid.

Som vanligt var det ett 20-tal utställare med från bl.a. säkerhetsföretag, NBV, nykterhetsrörelsen och Förebygg.nu. Som vanligt konkurrerade  ett 20-tal föreläsare om de över 400 deltagarna.

SNPF:s årliga utbildningskonferens pågår från fredag lunch till söndag förmiddag. Deltagare är från de brottsbekämpande myndigheterna. De flesta är där på sin fritid och betalar ur egen ficka.

Konferensen ger stora möjligheter till nätverkande. När poliser möter tullare, åklagare, kriminalvårdare och kustbevakare, då kan allt hända. En av deltagarna, en narkotikahundförare från Göteborg, var ute och rastade sin jycke. Hunden nosade upp fem bolmande ungdomar och deras marijuana. Det hela resulterade i att de hämtades av Malmöpolisen. (läs mer här)

Efter att själv ha varit på konferenserna 27 gånger kan jag intyga att det ger ovärderlig kunskap och kontakter som jag oftast har nytta av redan veckan efter när jag är tillbaka på jobbet.

Terrorismforskare Hans Brun talade om Radikaliserande processer, Lennart Karlsson om Operativ juridik, Stewe Alm om Europeisk narkotikamarknad i förändring och Mia-Maria Magnusson om Arbetsmetod - experiment Plattan. Se där ett axplock av innehållet, som alla på endera viset tangerar narkotikafrågan.


Nå Lelle, vad har du för intentioner som ordförandeskap i SNPF?
- Framförallt vill jag hjälpa till att prioritera utbildningsfrågan inom narkotikaområdet på polismyndigheten. Jag vill också främja att SNPF har bevakning av narkotikafrågan både internationellt och internationellt. Sedan vill jag utveckla samarbetet med andra föreningar inom folkrörelsen mot droger, så som till exempel RNS.

Kul! Lycka till som ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen. Vi i RNS ser fram mot ett gott samarbete!
 
Jessica Vikberg