Cannabis och våld – brittisk studie pekar på ett samband

Vid flera av de senare årens terrordåd har förövarna visat sig vara vanerökare av cannabis. För ett knappt år sedan skrev jag om en rapport som visade hur terrordåd kopplade till IS ofta begicks av personer med kriminellt förflutet där cannabismissbruk i flera fall förekom.

19-åriga Tova Mobergs 22-åriga fd pojkvän sitter häktad misstänkt för att ha mördat henne. Han var inbiten cannabismissbrukare.
(Läs mer »)

2014 mördade en förvirrad cannabispåverkad man med järnrör en tonårig pojke och en medelålders kvinna, synbarligen helt utan motiv, i Ljungsbro utanför Linköping.
(Läs mer »)

Att cannabis finns med vid olika våldsdåd är känt sedan länge. Är det bara rena tillfälligheter eller finns det något slags samband? Forskningen om detta är begränsad och det lilla som finns ger inte så tydliga svar.

I juni 2016 publicerades dock en brittisk studie som visar på ett samband mellan långvarigt cannabisbruk och våld. Forskarna har följt 411 pojkar födda runt 1953 i en arbetarstadsdel i London från det de var 8 år tills de var 56 år. Så gott som alla var födda i England och de växte upp med båda sina föräldrar.
En majoritet hade aldrig begått våldsbrott eller provat cannabis. 38 % testade cannabis minst en gång. De allra flesta höll på en period under tonåren men slutade sedan. 20 % av de som rapporterade cannabisbruk vid 18 års ålder fortsatte dock använda långt upp i livet. Och det visade sig att långvarigt bruk av cannabis var den starkaste faktorn som kopplades till våldsamt beteende i gruppen när man jämförde med andra riskfaktorer. 22 % av de som rökte på ända upp i medelåldern rapporterades för olika våldshandlingar.
 
Forskarna kan inte konstatera att det skulle finnas ett orsakssamband mellan cannabisbruket och det våldsamma beteendet. Den slutsats de presenterar lyder:
"Together, these results provide strong indication that cannabis use predicts subsequent violent offending, suggesting a possible causal effect, and provide empirical evidence that may have implications for public policy."

De menar således att deras studie är en indikation på ett orsakssamband mellan långvarigt cannabisbruk och upprepat våld. Ny forskning behövs för att utröna detta.
 
Den här brittiska studien bidrar till ökad kunskap om konsekvenserna av utbrett cannabisanvändande i samhället. Risken är dock överhängande att det fattas politiska beslut om cannabis legala status även i vårt land, som vi sen får ångra när det kanske redan är för sent att vända utvecklingen.

Per Johansson, generalsekreterare