#3/2017 Kvinnligt missbruk: Att vinna över skammen

Miljarder till polisen. Hurra för det?
Ledare: Visst har pengar betydelse för hur polisen ska kunna jobba bra mot narkotikabrott. Men på lång sikt behövs också bra idéer om hur man ska arbeta; en analys, en teori och en handlingsplan. 


Kvinna och missbrukare
Reportage: Skam får kvinnor att jobba hårt på att dölja sitt missbruk. Med hjälp av list, lögner och smink nekar de i sten tills det inte längre går. Och när fasaden väl rämnar är de i uselt skick, djupt nere i tungt missbruk, sargade i både kropp och själ. Vi får träffa Sara (bilden), Emelie och Annika som på olika sätt har erfarenhet av missbruket.

Utbyggd Laro i Skåne – fler dödsfall
Region Skåne införde som första sjukvårdslandsting i landet fritt vårdval i april 2014 för Laro-behandling av heroinister och andra 
opioidberoende (dagliga doser av metadon eller buprenorfin, rådgivning och psykosocial behandling).

Tullen behöver 500 nya medarbetare
Arbetet mot den organiserade brottsligheten är i hög grad beroende av en fungerande gränskontroll. För att stoppa utvecklingen krävs mer än de punktinsatser som präglar dagens politiska 
agenda. Vad som krävs är ett helhetsperspektiv på brottsbekämpningen, där Tullen spelar en viktig roll på ett tidigt stadium och ges resurser att mota kriminaliteten vid dörren.

Ökar cannabis risken för våld?
Cannabis har uppmärksammats allt mer i samband med våldsamma mord och terrorhandlingar.