Colorado: Vit och svart marknad allt större

Från Narkotikafrågan #4/2017: Den strikta regleringen av marijuanamarknaden i Colorado har inte minskat den svarta marknaden. Tvärtom är de illegala odlingarna större idag än före legaliseringen. Andra effekter är ökat bruk, fler sjukhusinläggningar, tilltagande brottslighet och fler trafikdöda.
Den lagliga cannabismarknaden i Colorado växer varje år. Omsättningen under 2017 ser ut att bli 1,5 miljarder dollar.1 Bara
drygt 60 procent av försäljningen kommer från ren marijuana eller
färdigrullade joints och den andelen krymper. Omkring 35 procent
utgörs numera av edibles (ätbar och drickbar cannabis) och
THC-koncentrat. De resterande procenten är oljor och diverse
andra cannabisprodukter.2 Det finns 491 butiker som säljer marijuana
för nöjesbruk och 513 som säljer medicinsk marijuana. Ofta
finns båda sorterna i samma lokal så antalet fysiska affärer är
mellan 600 och 700. Det kan jämföras med 208 McDonald’s och
392 Starbucks.3 Marijuanaförsäljningen genererar i år 176 miljoner
dollar i skatteinkomster till delstaten, vilket dock bara utgör
0,8 procent av hela budgeten. Året innan var det 142 miljoner.

Inte värre efter legaliseringen
– En del av pengarna går till att finansiera övervakningen och
kontrollerna av odlingar, tillverkning och butiker, säger Barbara
Brohl, chefen för skatteverket i Colorado. Den budgeten är på
14 miljoner. 40 miljoner dollar går till skolbyggnader. Resten används
till ungdomsaktiviteter, drogbehandling och förebyggande
och utbildande insatser inom drogområdet.
Så här långt är intervjun med Brohl och hennes medarbetare
gemytlig och trivsam. Vi sitter runt ett stort sammanträdesbord
på skatteverket i Denver. Leendena blir dock mindre hjärtliga när
jag frågar om kostnaderna som orsakas av marijuana. Antalet
trafikolyckor och sjukhusbesök har till exempel ökat kraftigt.
– Ja, antalet akutbesök relaterade till marijuana har ökat från
700 till 900 per hundratusen besök, men de utgör fortfarande
mindre än en procent av alla akutbesök.
Statistiken stämmer, men en procent utgör trots allt mer än
18 000 marijuanarelaterade besök. Jag fortsätter att beta av min
lista med kritiska frågor kring legalisering: ökat bruk, otillräcklig
övervakning, marijuanapåverkade i trafiken, och...
Barbara Brohl blir mer och mer irriterad och avbryter mitt i
en fråga.
– Jag har en känsla att du tror att det inte är så mycket restriktioner
och lagar runt den här industrin. Jag vill göra klart att vi har
mycket strikta föreskrifter.
Hon visar upp en tjock röd bok, Colorado Marijuana Laws
and Regulations. Den är på 744 sidor och innehåller alla regler
och lagar som gäller för marijuana i delstaten. Samma lagbok
hade 500 sidor under mitt första besök tre år tidigare, så visst
regleras det, och dessutom mer och mer för varje år allt eftersom
marijuanaföretagen hittar kryphål i bestämmelserna. Frågan är
om alla dessa restriktioner som myndigheterna sätter upp minskar
problemen som uppkommit efter legaliseringen.
– Folk konsumerar inte mer idag än tidigare, säger Brohl. Vi
har inte haft någon ökning i ungdomsanvändningen. Vi har alltid
haft en hög nivå av marijuanaanvändning men den har inte ökat sedan legaliseringen. Kriminaliteten har också legat ungefär stabilt.
DUI (drogpåverkan i trafiken) är en intressant sak. Förra året
var det ett högre antal än i år. Det har verkligen inte blivit värre
sedan legaliseringen.
Det började med medicinsk marijuana
När jag träffar polischefen Justin Smith i Fort Collins får jag helt
andra svar på mina frågor. Han är sheriff i Larimer county, vilket
ungefär motsvarar länspolismästare i Sverige, men på ett sheriffkontor
ansvarar man även för räddningstjänsten, fängelser och
domstolar.
– Det började långsamt efter år 2000, säger Smith. Då blev
medicinsk marijuana godkänt för upp till sex plantor, men bara
för cancer, aids och andra svåra sjukdomar. President Obama
(genom justitieminister Eric Holder, reds. anm.) vände bort
huvudet 2009 och sa att i de stater där man infört medicinsk marijuana
ska inte polisen ingripa mot de brotten. Så över en natt
poppade det upp massor med marijuanadispensärer.4
– Lagarna blev allt svårare att upprätthålla eftersom en
patient kunde ha upp till 99 plantor, fortsätter Smith. Det enda
som behövdes var att gå till en läkare och säga att jag har verkligen
ont i ryggen eller nåt annat.
Smith, som växte upp i ett apotek – hans far var apotekare
– vet hur stränga regler det är kring recept och läkemedel. För
marijuana behövs bara en rekommendation. Ett antal oseriösa
läkare lockades att bli marijuanadoktorer. De kan ta 300 dollar för
en konsultation och efter en fem minuters undersökning skriver
de på en rekommendation.
– Om man arbetar på en vanlig praktik får man inte alls samma
genomströmning av patienter på grund av alla försäkringsbestämmelser
och byråkratiskt krångel, förklarar sheriffen. Som
marijuanadoktor kommer pengarna direkt i handen utan ansträngning.
Det är inte många läkare som gör det, men det behövs
bara en handfull för att sköta hela länet.
Pengarna styr konsumenterna
Justin Smith berättar att polisen rensade upp lite bland alla ”apotek”
som sålde marijuana utan licens, men efter legaliseringen
blev det svårare att ingripa.
– Den svarta marknaden är så stor att vi inte har tid att bekämpa
allt vi får tips om. Och lagarna är så komplexa att det är
svårt för oss att ingripa mot alla marijuanabrott. Vi hade ett fall
med massor av stora illegala odlingar i länet. Det blev flera domar
och straff, men det tog oss ett helt år att få igenom åtalet. Under
tiden fortsätter andra som vi inte hinner med att odla utan licens.
Före legaliseringen och kommersialiseringen fanns det förstås
också illegala odlingar, men Justin Smith tror att antalet har
ökat betydligt.
Jag frågar hur man kan förklara det när alla över 21 år kan köpa
hur mycket de vill lagligt. Och för yngre personer är det lätt att få
ett medicinskt intyg.
– Det är pengarna, säger Smith. Den typiska skatten är 30
procent på nöjesrökning och 10 procent på medicinsk. Den
svarta marknaden säljer billigare. En annan faktor är att det är lönsamt
att smuggla vår höghaltiga marijuana till delstater runtomkring där det är förbjudet. Det som är värt 100 dollar hos oss kan
säljas för 200 dollar i Nebraska och kanske 500 dollar i Minnesota.
Det är både illegal och legal marijuana som smugglas ut ur
Colorado.
Hur är det möjligt att smuggla den tillåtna marijuanan med tanke
på all reglering och kontroll? Det finns ju ett system där man kan följa
odlingen från frö till försäljning.
– Det finns 1 500 ställen – odlingar, fabriker, affärer. Delstaten
har 30 anställda som ska kontrollera dem. Hälften av dem
sitter på kontoret och gör pappersarbete. Det blir 100 affärer att
kolla för varje anställd. De hinner inte med. För det andra: hur ska
man kunna veta exakt hur mycket som kommer från varje planta?
Delstaten har ett spårningssystem som följer hela odlingscykeln
där varje planta får en streckkod,5 men man kan rapportera 10-
15 procent lägre och plocka undan mellanskillnaden. Hur ska
myndigheterna kunna bevisa det svinnet?
RMHIDTA-rapporten
Några månader efter mitt besök i Colorado publiceras en
återkommande rapport från den federala polisen i regionen
(RMHIDTA) med en mängd statistik kring marijuana före och efter
legaliseringen.6 Den nya rapporten visar att den illegala marijuanamarknaden
troligen är större än före legaliseringen – trots den
enormt stora lagliga marknaden. Under 2006-2008 beslagstogs
i genomsnitt 1 140 kg marijuana per år. Mellan 2009 och 2016
tog polisen 1 643 kg i genomsnitt per år från illegala källor (under
2016 togs 3,2 ton). Antal beslagtagna plantor ökade från 7 290
under 2013 till 47 108 år 2016.7
Antalet döda i trafiken där trafikanten som orsakade olyckan
hade marijuana i blodet ökade kontinuerligt från 37 under 2006
till 147 år 2016.8
Sjukhusinläggningar relaterade till marijuana ökade från
3 876 år 2006 till cirka 14 500 stycken 2015 (efter september
2015 förs inte längre sådan statistik).9
Brottsligheten har gått upp. Det totala antalet anmälda brott
ökade med 10,8 procent mellan 2013 och 2016. Våldsbrotten
ökade med 18,6 procent och tillgreppsbrotten med 8,3 procent.
Brottsligheten steg även åren före legaliseringen, men bara med
enstaka procent.10
Och slutligen drogvanorna. Där hade skattechefen Barbara
Brohl nästan en poäng när hon sa att bruket inte ökat bland unga.
Det gick nämligen ner mellan 2014 och 2015 för 12- till 17-åringar,
från 12,56 till 11,13 procent som använt senaste månaden.
Colorado ligger dock högst bland alla USA-delstater och
tendensen jämfört med tiden före kommersialiseringen och legaliseringen
är kraftigt stigande ungdomsbruk och missbruk. Samma
starkt stigande utveckling gäller alla åldrar. Bland 18-25 åringar
hade nästan 32 procent använt senaste månaden.11

Oregon efter legaliseringen
Oregon var en av de sex USA-delstater som George Soros och
tre andra miljardärer satsade på för att legalisera cannabis.1
Lobbyarbetet började för 20 år sedan och lyckades väl. Första
steget var medicinsk marijuana som godkändes efter en folkomröstning 1998 och i en ny omröstning i november 2014 legaliserades
drogen helt för vuxna över 21 år.
I januari 2017 publicerade delstatspolisen en rapport2 om
cannabissituationen efter legaliseringarna. Där konstateras att
den cannabis som odlas i Oregon smugglas ut över hela USA.
Läckaget härrör till stor del från de sex counties (län) som har de
största odlingarna av medicinsk cannabis.
Andelen trafikdöda på grund av enbart cannabis har länge
legat på runt två procent och är lägre än USA-genomsnittet. Det
har inte ändrats under det första året efter legaliseringen. Däremot
har antalet brännskadade blivit många fler i olyckor då man
extraherar cannabis för att framställa THC-koncentrat. Under det
första året efter legaliseringen kostade dessa 30 svårt brännskadade
7,6 miljoner dollar i behandling.
Redan innan 1998 odlades mycket cannabis i Oregon och
under 2015, då produktion även för nöjesbruk satte igång beslagtog
polisen hela 47 ton illegalt odlat cannabis. Det är nästan
i topp för hela USA trots att delstaten bara har 4 miljoner invånare.
Bara 30 procent av cannabismarknaden utgörs av legala transaktioner.
Oregon ligger sedan tidigare en bit över USA-genomsnittet
för cannabiskonsumtion. Det har inte märkts någon ökning
av andelen som någon gång provat i alla åldersgrupper mellan
2014 och 2015. Andelen som rökt senaste månaden har dock
ökat markant bland vuxna över 21 år, från 29 till 36 procent. Det
stämmer överens med en annan undersökning 2016 då en dryg
fjärdedel av de tillfrågade uppgav att de ökat sin konsumtion
under det senaste året.
Ökat har också antalet akutbesök på sjukhus relaterade till
cannabis, från 5 497 under tio sista månaderna 2015 till 8 532
under de nio första månaderna 2016.
Cannabis påverkan på miljön tas också upp i rapporten. Det
är framför allt den stora användningen av växtgifter och vattenåtgången i odlingarna som utgör ett hot mot både djur och
människor. Det är profitintresset som driver på produktionen och
det gäller lika mycket legala som illegala odlingar.
Pelle Olsson

Källor
1 http://www.westword.com 2017-10-13.
2 Colorado Department of Revenue och BDS Analytics.
3 Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area:
The Legalization of Marijuana in Colorado: The impact. Volume 5.
Oct 2017. www.rmhidta.org sid 137.
4 Antalet marijuanapatienter steg från 5000 till 117 000 på ett år.
5 National Marijuana Initiative – March 2017. Seed to Sale Tracking for
Commercial Marijuana.
6 Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area:
The Legalization of Marijuana in Colorado: The impact. Volume 5.
Oct 2017.
7 Ibid sid 95-98.
8 Ibid sid 20.
9 Ibid sid 74.
10 Ibid sid 118.
11 Ibid sid 36 och 56.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Martin, A. & Rashidian, N. (2014). A New Leaf. The End of Cannabis
Prohibition. The New Press. Sid 61-63.
2 Oregon State Police -Drug Enforcement Section. A Baseline Evaluation
of Cannabis Enforcement Priorities in Oregon. January 2017

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter