Unga män röker på – kvinnorna reagerar

Polisen i X-stad berättade om sitt arbete på Facebook.
 
”En del av vårt arbete som områdespoliser är att arbeta mot den lokala problembilden på orten. Ett av dessa problem är narkotikaanvändning. I veckan har vi riktat vårt arbete mot denna problematik. Det resulterade i husrannsakan, innehav och bruk av narkotika. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas att ni vill vara våra ögon och öron. Tipsa oss gärna!
Trevlig fredagskväll önskar, 
Områdespoliserna Stefan, Mia, Johan och Maria”


Reaktionerna lät inte vänta på sig och inlägget fick snabbt många kommentarer och likes. Vilka är det då som reagerar när polisen berättar om hur de arbetar mot narkotika? Det är inte männen – det är kvinnorna. Av kommentarerna är 83 procent från kvinnor och av likes är 63 procent från kvinnor.

Sedan tidigare vet vi från drogvaneundersökningar att de som använder narkotika, i första hand cannabis, huvudsakligen är unga män. Det är också unga män som syns och hörs mest i sociala medier och i debatten om legalisering av cannabis.
 
Historien går igen. När svenska folket i vår första folkomröstning 1922 skulle rösta ja eller nej till alkoholförbud röstade 63 procent av kvinnorna ja, men endast 37 procent av männen. De värnade friheten till alkoholen mer än friheten från alkoholen. Omsorgen om familjen och barnen fick kvinnorna att reagera. Vi ska vara tacksamma för att kvinnorna fick rösträtt 1921 och kunde göra sin röst hörd i förbudsomröstningen. Även om totalförbudet aldrig genomfördes blev resultatet att svensk alkoholpolitik därefter blev mycket restriktiv.
 
Nu, snart hundra år senare, drömmer unga män om friheten till cannabis, röker på och ställer till det, medan kvinnorna – systrarna, flickvännerna, mammorna, skolsköterskan och kuratorn – nu som då ser konsekvenserna och reagerar. Skillnaden den här gången är att även den stora majoriteten män är ointresserade av cannabisförespråkarnas frihetsbudskap. Endast 2,7 procent av befolkningen har enligt Folkhälsomyndigheten använt cannabis det senaste året. Kvinnorna ligger lägre på 2,0 procent medan männen ligger på 3,3 procent. Det är således även bland männen en försvinnande liten andel som trots allt använder cannabis. Det stora flertalet, män som kvinnor, värnar friheten från cannabis. Men det är kvinnorna som reagerar och som sannolikt kommer att vara den avgörande faktorn även i den strid om cannabis som vi nu ser början på.
 
Staffan Hübinette