”Aids-människorna” och George Soros

Aftonbladet publicerade 28 december en text av Martin Schori, utrikesredaktör på tidningen, där jag är intervjuad. Det har blivit en del reaktioner kring en något olycklig formulering om ett ställningstagande från WHO om att avkriminalisera narkotikabruk.
I intervjun använder jag begreppet ”aids-människorna” syftande på de enheter inom WHO som arbetar med hiv/aids. Vilket jag också förtydligade till Schori men han valde att ta bort förtydligandet.
Tja, så där är det ibland när man talar med journalister.

I intervjun använder jag begreppet ”aids-människorna” syftande på de enheter inom WHO som arbetar med hiv/aids. Vilket jag också förtydligade till Schori men han valde att ta bort förtydligandet.

Det WHO-utspel som ofta hänvisas till i debatten kommer från en skrift som utkom 2014. Skriften handlar om hur de som sysslar med hiv-prevention inom WHO anser att detta bör gå till i världen.

Där står bland annat denna rekommendation, sid 87:
"Countries should work toward developing policies and laws that decriminalize injection and other use of drugs and, thereby, reduce incarceration." Läs skriften i sin helhet här.


En uppmaning således till Sverige att legalisera bruk av narkotika, vilket ju är förbjudet sedan 1988. Det hela är dock ologiskt för man får inte fängelse i Sverige för olovligt bruk av narkotika och delvis därför har Sverige få människor i fängelse vid internationella jämförelser.


En annan sak som upprört vissa är att jag påstod att Kofi Annan låtit sig köpas av George Soros, underförstått att man därför inte bör ta hans agerande i den internationella narkotikadebatten på så stort allvar. Kofi Annan kanske verkligen tycker att det är bra att legalisera innehav av all narkotika, så som Global Commission on Drug Policy skriver i sin rapport från 2016, sid 21: “there must be no sanctions whatsoever for drug possession for personal use”.
 

Men det är bra att tänka på vem som betalar för kommissionens arbete – George Soros. Han har skottat in många miljoner dollar i arbetet för att få bort det internationella samarbetet kring narkotikaförbudet så som det är reglerat i FN:s narkotikakonventioner. Det finns andra som bidragit ekonomiskt till det arbetet, som nu pågått i två decennier, men George Soros är viktigast. Han har med sina pengar gjort nytta inom vissa frågor, exempelvis demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Men när det kommer till narkotikapolitik gör han stor skada.
 

Per Johansson