Snabbare narkotikaklassning - äntligen!

Det sker trots allt en del bra saker inom narkotikapolitiken. Igår meddelade socialdepartementet att man lägger fram förslag om hur det ska gå snabbare att narkotikaklassa nya droger. Mycket viktigt att detta arbete effektiviseras. På sikt räddar det liv.
 
Annika Strandhäll har ansvar för många tunga frågor men har trots det hunnit med några tydliga markeringar om narkotikapolitik. Det här förslaget visar att hon inte bara pratar utan också vill göra något.

Sverige ligger bra till vid jämförelse med andra länder när det gäller att effektivt klassa nya droger, men det räcker inte. Det kommer ut nya farliga droger på marknaden hela tiden och det gäller att skruva upp tempot i klassningsprocessen. När en drog blir narkotikaklassad är den mycket mindre attraktiv att ha med i försäljningssortimentet för de cyniska personer som ägnar sig åt att sälja nya droger på nätet. För några år sedan var ”spice” – syntetiska cannabinoider – ett stort problem, men i och med att regeringen narkotikaklassade de mest attraktiva varianterna försvann problemet så gott som helt.
 
Viktigt att ha klart för sig att narkotikaklassning av nya droger INTE är ett evighetsarbete, även om det säkert kan te sig så. Antalet möjliga syntetiska droger är stort men inte oändligt. Förr eller senare når man en punkt där de droger som är ”lagliga” har för dålig narkotisk effekt och/eller för stora skadliga effekter, vilket gör dem svårsålda. Det gäller att sätta till de resurser som behövs för att vi ska komma till denna punkt så snabbt som möjligt. Det handlar om några år; fem, tio eller kanske mer. Men det går att med lagens hjälp få stopp på detta.
 
Regeringen vill inte klassa droger i grupp, så kallad familjeklassning. Det är ett klokt beslut. Ingen har visat på en praktiskt fungerande modell för detta. Det handlar istället om att envist och målmedvetet arbeta sig igenom mängden av kemikalier det här handlar om och klassa dem en och en. Det finns tyvärr inga genvägar till det.
 
Bra att regeringen insett att Folkhälsomyndigheten, som tar fram underlag för regeringsbesluten om narkotikaklassning, behöver få utökade resurser. Där arbetar ett par personer med dessa underlag och det räcker inte. Nu bör man minst kunna dubblera arbetsstyrkan. Det här är nålpengar i statens budget så om det finns behov av ytterligare resurser borde det vara enklare än enkelt att hitta mer pengar. Ytterst handlar det om att rädda liv.
 
Regeringen föreslår också att polisen ska få göra anonyma inköp av de nya drogerna på nätet. Bra! Viktigt att polisen så snabbt som möjligt får kunskap om vilka droger det handlas med så att en klassningsprocess kan komma igång.
 
Tidigare har regeringen kommit med förslag om att göra naloxonsprej tillgängligt i syfte att häva opioidöverdoser innan den drabbade hunnit in på sjukhus. Även om detta inte kommer få ner dödstalen radikalt så är det rätt och riktigt att detta genomförs. Varje liv är viktigt att rädda.

Den tidigare ansvarige ministern Gabriel Wikström försökte ibland hävda att utbyggnaden av sprutbyte skulle bidra till att få ner dödstalen bland de som missbrukar narkotika. Ett långsökt resonemang med närmast noll fog för sig. Vad som däremot skulle behövas är en ordentlig översyn över hur LARO-behandlingen sköts i Sverige. Det läcker både metadon och buprenorfin därifrån och med all sannolikhet bidrar det till att vi har de höga dödstal vi har i Sverige.
 
Vi behöver få bättre kontroll på den övriga förskrivningen av opioider från sjukvården, vilket torde vara ganska enkelt genom att bara tillåta digitala recept kopplade till en central kontrollfunktion.
 
Ytterst gäller det sedan att inrätta ett effektivt preventivt arbete i hela samhället i syfte att motverka att unga människor experimenterar med narkotika. Det handlar om att skolan jobbar med policy och handlingsplaner, hur polisen arbetar mot narkotika och vilken typ av ingripanden samhället gör när man upptäcker att en ung person missbrukar narkotika. Det är en stor uppgift och det är verkligen inte lätt att genomföra. Men allt viktigt är svårt. Vore det lätt vore det redan genomfört.
 
Per Johansson