ALMEDALEN – VALET 2018: Vad vill partierna med sin narkotikapolitik?

Från Narkotikafrågan #3/2018 
av Per Johansson
RNS/KRIS/ECAD-tältet i centrum för narkotikapolitiken
Återigen hade RNS ett tält i Visby under Almedalsveckan, den första veckan i juli. Även i år delade vi tältet med Kriminellas Revansch
I Samhället, KRIS, och European Cities Against Drugs, ECAD. Samma plats som tidigare år, vid Hamnplan, där det strömmar mycket folk förbi hela tiden och det är lätt att ta sig in i tältet för att lyssna.
Almedalsveckan var i år extra kul för oss i RNS, KRIS och ECAD. Vi trivs bra med varandra och har hittat fina former för samarbete.
Vi hade drygt 20 framträdanden i tältet under veckan vilket nog var snudd på rekord för oss. 

Exempelvis pratade Staffan Hübinette om projektet Narkotikafri Skola. Lennart Karlsson, ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen, talade om vikten av att bruket av narkotika är förbjudet.
För första gången hade våra organisationer i år en gemensam slogan – #tryggaretillsammans. Vi visste att trygghetsfrågor skulle debatteras mycket i valrörelsen, både från de rödgröna och från Alliansen. Alla våra organisationer har underförstått ett tryggare samhälle som mål och vi ser det som att vi bidrar till det i vårt dagliga arbete.

KRIS åker alltid med många personer till Almedalen, i år var de 77 stycken. Få organisationer får så stort genomslag. I år blev det extra mycket uppmärksamhet, på grund av att nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, häcklade Annie Lööf när hon höll sitt partiledartal från stora scenen. Mitt under talet började en grupp från NMR störa varpå ett antal KRIS:are ställde sig runt om dem för att skydda publiken, vilket fick dem att tystna. Denna incident fick stor uppmärksamhet i media och bland allmänheten i Almedalen. KRIS blev allas hjältar och det strömmade gratulationer och blommor till vårt tält dan därpå. Den nya förbundsordföranden Paul Barath sa i en tidningsintervju:
–Vi har ju fått en andra chans av samhället. Det är därför vi är här. Så ser vi personer som också har samma bakgrund av utanförskap och trasighet, och som bara sabbar. Det är inte det samhället vi vill ha. Vi vill leva i ett samhälle som är fullt av kärlek och respekt. Det var självklart att markera att detta inte är okej. (Tidningen NU 12/7, 2018.)

De rättspolitiska talespersonerna för alla åtta riksdagspartier blev utfrågade i tältet av Christer Renlid, redaktör för KRIS medlemstidning
Vägen ut. Han ställde frågor om kriminalpolitik på bredden och längden och tog även upp specifika narkotikapolitiska frågor. På de efterföljande sidorna här i tidningen refererar vi vad partiföreträdarna sa om narkotikapolitik och kommenterar detta ur ett RNS-perspektiv.
RNS är partipolitiskt neutralt, således rekommenderar vi inte vilket parti man bör rösta på, ens ur ett narkotikapolitiskt perspektiv. När man ska bestämma sig för parti handlar det om att väga samman många olika frågor och sen till slut rösta på dem man tror kan göra mest nytta. Vi hoppas att den genomgång vi gör här kan vara till viss hjälp i hur man till slut ska rösta.

Läs vad alla partiföreträdarna svarade här 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter