Nedslående resultat med
cannabinoider

Från Narkotikafrågan #4/2018 av Pelle Olsson
På Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping har man under
senare år, tack vare uppmärksamheten i media, märkt en viss ökning
av patienter som frågar efter cannabis som smärtlindring.
– Jag brukar berätta att det visserligen pågår mycket forskning
rörande kroppens eget ”cannabissystem” relaterat till smärta,
men att det vetenskapliga stödet är svagt för att använda cannabis
och cannabisliknande läkemedel, säger överläkare Emmanuel
Bäckryd till Narkotikafrågan.
Bäckryd som är medicinskt ledningsansvarig på kliniken har

också varit med och tagit fram Läkemedelsverkets rekommendationer
för behandling av långvarig smärta.
För att förtydliga den dåliga effekten berättar han ibland för
patienterna om NNT,1 det vill säga hur många man behöver behandla
för att en enda person ska få smärtlindring. Antalet för
att få 30 procent mindre smärta är 24. För att få en 50-procentig
smärtlindring är NNT icke signifikant. Utryckt på annat sätt är
skillnaden mellan cannabinoider (syntetiska eller naturliga) och
placebo så liten att den faller inom felmarginalen. Det visar den
senaste stora forskningsöversikten med metaanalyser som omfattar
över hundra studier.2
– Jag brukar också säga att långtidseffekterna är okända,
säger Bäckryd. Så även om patienten får en smärtlindring på kort
sikt, så vet vi inte alls vad som händer längre fram.
Många av klinikens patienter är, av förklarliga skäl, desperata
och vill bli av med sin kroniska värk, påpekar han. Om det finns
något som funkar för dem vill de prova det. Och i vissa väl valda
fall har man också skrivit ut både Sativex, en spray avsett för MS-patienter
som innehåller hälften THC och hälften CBD, och Marinol
som är syntetisk THC. Marinol kan bara erhållas på licens från
Läkemedelsverket.
– Vi har ett litet internt kvalitetsregister på kliniken, där vi dokumenterar
de få patienter vi provar det på. Vi vill ha koll på den
förskrivningen så att det ska ske strukturerat och systematiskt.
Hur fungerar de här cannabisbaserade läkemedlen?
– Vår erfarenhet är synnerligen nedslående! Jag kan på rak arm
inte minnas en enda individ som efter en månads utprovning fått
smärtlindring av Marinol eller Sativex. Det har lett till att vi har minskat
användningen av cannabinoider på vår klinik. Från en redan
mycket blygsam nivå är utprovningen numera närapå obefintlig.
– Man ska så klart ha respekt för enskilda patienters upplevelser,
fortsätter Bäckryd, men jag tycker det är problematiskt
att anekdoter ibland lyfts fram som en vetenskaplig sanning. Även
av vissa läkare. Förutfattade meningar gör mig djupt bekymrad…
Show me the evidence! Och först och främst: det krävs mer
grundforskning. 


1 NNT= number needed to treat
2 Stockings et al (2018). Cannabis and cannabinoids for the treatment
of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review
and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain,
Oct 159, 1932-1954.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter