Samhället ska inte underlätta för langare och försvåra för vuxenvärlden att hejda unga människor att börja med illegala droger.

Jonas Sjöstedt vill göra det lagligt att använda narkotika i ett läge när narkotikamarknaden växer. Alla marknader styrs ytterst av efterfrågan, så även den illegala narkotikamarknaden. Det är minst sagt naivt att tro att man ska kunna stoppa efterfrågan på narkotika genom att blockera rättsväsendets insatser mot efterfrågeledet.
 
Under 1970-talet gav åklagarna konsekvent åtalseftergift för innehav av små mängder narkotika för personligt bruk. Detta ledde till att de som sålde narkotika på gatorna aldrig hade på sig mer än den ”tillåtna” mängden. 1980 ändrade dåvarande riksåklagaren på denna praxis och svensk narkotikapolitik bytte linje. Under 80-talet ledde de samlade insatserna från polisen, socialtjänsten, sjukvården och skolan till att missbruket av narkotika bland unga gick ner kraftigt under hela decenniet.
 
Vi bör lära oss av vår egen historia och ta fasta på det som vi gjorde rätt på 80-talet och skapa en liknande modell anpassad för dagens situation. Det som Jonas Sjöstedt föreslår går i helt fel riktning och skulle innebära en återgång till 70-talets kaotiska politik.