Börja i skolan för att förebygga drogproblemen

Höga dödstal, öppen narkotikahantering på gator och torg, gängvåld och skjutningar kopplade till narkotikahandel och en alltmer tillåtande syn på cannabis bland ungdomar gör att människor känner oro. Det är dags för en bred samling kring narkotikapolitiken, skriver Jessica Vikberg, ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, och Staffan Hübinette, Narkotikafri Skola.
Läs hela artikeln i GP här.