Krav på avkriminalisering utan bevis

Karin Rågsjö kräver en utvärdering för att undersöka effekterna av nuvarande förbud mot narkotika. Samtidigt kräver Rågsjö och Vänsterpartiet att användning och innehav för eget bruk ska avkriminaliseras. Men varför kräva en utvärdering när hon redan anser sig ha svaret och kräver en avkriminalisering.
 
Vänsterpartiet har tidigare hävdat att en avkriminalisering är ett sätt att minska gängvåld och skjutningar och narkotikadödlighet.
Att narkotikapolitiken har brister och att narkotikadödligheten måste minska är tveklöst. Men det vore klädsamt om Vänsterpartiet och andra förespråkare för en avkriminalisering kunde visa att det minskar både kriminalitet och dödlighet som de hävdar. Likaså om Rågsjö kunde motivera en lagändring som riskerar att leda till ökad narkotikaanvändning.

I en kommentar till Vänsterpartiets utspel konstaterade forskarna Björn Johnson och kollegor att narkotikamarknaderna vid en avkriminalisering fortsatt skulle vara i händerna på kriminella aktörer varför det knappast är troligt att en avkriminalisering skulle ha några märkbara effekter på gängbrottslighet och skjutningar.
 
En genomgång av narkotikadödligheten i länder och delstater i USA som har avkriminaliserat visar att det inte finns något tydligt samband mellan dessa. Det troliga är därför att andra faktorer är avgörande. Mycket talar samtidigt för att en avkriminalisering riskerar att leda till ökad användning av narkotika. Länder i Europa som har avkriminaliserat har vanligen en betydligt högre användning av narkotika.
 
Trots detta fortsätter Rågsjö och Vänsterpartiet att kräva en avkriminalisering och en utvärdering av nuvarande lagstiftning. Rimligare vore att Rågsjö började med att presentera bevisen från de länder som redan har avkriminaliserat.
 
Jessica Vikberg,
Orförande RNS