Starkt stöd bakom förbudet mot narkotikakonsumtion 

Från Narkotikafrågan #1/2020 av Per Johansson

I samhällsdebatten argumenterar en del aktörer för att Sverige ska ta bort narkotikakonsumtionsförbudet, som infördes 1988. I Riksdagen driver Vänsterpartiet som enda parti detta krav. Några andra partier vill utreda frågan. RNS gav Sifo i uppdrag att ta reda på hur det ser ut i den allmänna opinionen.  
Ända sedan frågan om ett konsumtionsförbud väcktes i mitten av 1980-talet har stödet i allmänna opinionen varit starkt för att det ska vara olagligt att använda narkotika i icke-medicinskt syfte. Senast detta undersöktes var 2015 då Sifo ställde frågan: All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtionen skall vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det? Då svarade 91% att de var positiva till förbudet. Vi bad Sifo ställa samma fråga i år och då svarade 86% att de är positiva till förbudet. Det är enligt Sifos analys en signifikant sänkning mot för fem år sedan, men det är trots allt en mycket stor majoritet av svenskarna som idag är för förbudet. 
Intressant är också att konstatera att stödet för att ta bort förbudet inte har ökat på ett statistiskt säkerställt sätt, från 7% 2015 till 9% 2020. 
Det som sticker ut i undersökningen är att yngre personer (15-29år) är något mer positiva till att ta bort förbudet, 16%. Män är mer positiva till att ta bort förbudet jämfört med kvinnor, 13% mot 5%.  

När det gäller partisympatier är det intressant att konstatera att de som stöder Liberalerna och Centerpartiet är särskilt positiva till förbudet, 96% respektive 92%. Det parti som har en signifikant lägre siffra än genomsnittet är just Vänsterpartiet där stödet för förbudet är 79%. 
 
Det finns en del regionala skillnader i opinionen. Man är mer positiv till förbudet på mindre orter än i storstäder. Göteborg sticker ut något med ett lägre stöd medan i Malmö och Stockholm är stödet ungefär som genomsnittet. 
 
Vi kan konstatera att stödet för narkotikakonsumtionsförbudet är mycket starkt i den allmänna opinionen, även om det sjunkit något de senaste fem åren. De skillnader som finns regionalt och mellan olika yrkesgrupper är förhållandevis små. Bland yngre män finns ett något ökande stöd för att avskaffa förbudet. När det gäller partisympatier är det bara Vänsterpartiet som sticker ut men även där handlar det om att 8 av 10 stöder förbudet, trots att partiet alltså agerar för att avskaffa förbudet. Inom både Centerpartiet och Liberalerna finns narkotikaliberala strömningar men detta verkar inte ha stöd bland partiernas sympatisörer, som ju är något mer restriktiva än genomsnittet.  
 
Regering och riksdag har således ett starkt stöd i allmänna opinionen för att arbeta vidare med en restriktiv narkotikapolitik där all befattning med narkotika är förbjuden. Med det sagt måste vi konstatera att stora utmaningar ligger framför oss. Det handlar om ett bättre samarbete mellan tull, polis, socialtjänst, sjukvård och skola i syfte att förhindra att unga människor börjar experimentera med narkotika. Det handlar om att ingripa tidigt med adekvata åtgärder. Det handlar om att få till en effektivare vård för de som fastnat i narkotikaberoende och att kraftfullt sänka de mycket höga dödstal vi har i Sverige kopplat till narkotika. Sist men inte minst behöver föräldrar information, stöd och råd i drogfrågor under barnens uppväxt. När samhällets och familjens krafter förenas och drar åt samma håll kan vi effektivt pressa tillbaka narkotikaproblemet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter