Tro inte att smugglingen upphör på grund av coronapandemin 

Från Narkotikafrågan #2/2020 av Oscar Lindvall 
 
Är corona/covid-19 en total ”game changer” eller är det endast ett hack i maskineriet? I nuläget vet vi inte så mycket och det är alltid vanskligt att söka sia om framtiden. Det vi vet är att gränser har stängts, i somliga länder råder utegångsförbud och i andra länder spelas det fortfarande fotboll i högsta ligan som om ingenting hänt.  
 
All legal kommersiell verksamhet, inklusive illegal sådan såsom smuggling, drivs av efterfrågan. Är tillgången god sjunker priset och det omvända gäller om tillgången är sämre. En hörnsten är produktion, en annan transport och en tredje är möjlighet till försäljning. Till detta kommer – för det fall det är frågan om restriktionsvaror – alltid en riskpremie.  

Så länge det är tillräckligt lönsamt att bedriva kommersiell verksamhet kommer det göras. Det är endast om lönsamheten sätts ur spel som verksamheten upphör. Det innebär att det alltid finns incitament att hitta nya vägar för det fall en annan väg stängs. Det är inte annorlunda med smuggling.  

Vi kanske förleds att tro att t.ex. narkotikan och den illegala alkoholen nu inte kommer in i landet på grund av alla barriärer som nu plötsligt finns. Jag skulle våga påstå att den förhoppningen är grundad på lösan sand.  
 
Tvivelsutan ställer dessa nya tider till stora bekymmer och problem för de som ämnar smuggla från ett land till ett annat. Men dessa bekymmer och problem kommer att lösas så länge det finns ekonomiska incitament, tro inget annat. Det är som vatten som alltid hittar nya vägar att leta sig in. Självklart kan det bli ett tillfälligt stopp eller störningar i smugglingen, men de illegala varorna kommer att komma in i landet på ett eller annat sätt eftersom de som ligger bakom kommer att anpassa sig. Efterfrågan är lika stor nu som innan viruskrisen. Tillfälliga störningar i utbudet regleras genom kraftig prishöjning och sedan sker förr eller senare en gradvis anpassning till de rådande omständigheterna så att utbud/efterfrågan åter är i balans. Precis som i den legala företagsvärlden blir det förändringar i den undre världen; det blir förändringar av marknadsandelar, förhinder för en organisation skapar nya möjligheter för en annan o.s.v. Detta tar aldrig slut.  

Det är därför detta måste ses i ett längre perspektiv; inte bara för några månader. För Tullverkets del har vi redan kunnat se vissa förändringar i t.ex. smugglingen av alkohol; hur den mer har letat sig in i den kommersiella trafiken på så sätt att lastbilschaufförer har illegal alkohol bipackat med annan legal last. Detta har alltid förekommit i färjetrafiken i Ystad, men nu ser vi det också i den kvarvarande trafiken på Öresundsbron. För några veckor sedan låg det knappast överst i analytikerns kortlek.  
 
Ta ”just in time”-smugglingen av t.ex. kokain över Öresundsbron eller färjorna till Helsingborg. Ja, det kanske har blivit mycket svårt att ta in kokainet på det sättet och med den metoden. Det innebär dock inte att kokainet inte kommer att fortsätta att leta sig in i landet. Tvärtom kommer andra organisationer med rätt kunskap och kontaktnät för att använda nya vägar och metoder att kunna utnyttja situationen för att ta nya marknadsandelar och på så vis tillgodose marknadens behov. Vi vet av erfarenhet att det i den kommersiella yrkestrafiken finns en hel del narkotika bipackat och Tullverket har genom åren gjort mycket stora beslag i detta flöde.  
 
Vi ska hålla i minnet att corona/covid 19-viruset endast delvis stängt möjligheterna till rörlighet över gränserna. Den kommersiella trafiken och viss persontrafik (beroende på olika slags undantag) tillåts. Detta är alltså ingen total nedstängning av den fria rörligheten.  
 
Det finns självfallet historiska exempel på länder med mer eller mindre hermetiskt tillslutna gränser. Ett närliggande exempel såväl i geografi som i tid är DDR (1949-1990) som fram till murens fall den 9 november 1989 hade stängda gränser mot omvärlden och mycket grundliga gränskontroller där inget lämnades åt slumpen. Det var speglar under varenda in- och utpasserande bil, spjutliknande stickor i bensintankarna och grundlig genomsökning av allt bagage vilket gjorde det hart när omöjligt att smuggla in eller ut något. Detta gällde såväl den begränsade privattrafiken som den kommersiella trafiken. Samtliga in- och utpasserande ekipage och individer kontrollerades stenhårt. Att smuggla in narkotika till DDR var alltså på den tiden mycket svårt, om ens möjligt.  
 
Något sådant som ens är i närheten av DDR:s gränskontroll är det således inte alls frågan om i dagsläget med anledning av corona/covid 19-viruset. Det kan snarare beskrivas som en ”oväntad händelse” som ändrar spelplanen, om än tillfälligt. Vi ska dock inte förledas att tro att narkotikan, vapnen, den illegala alkoholen och cigaretterna m.m. inte letar sig in i landet likt vattnet som hittar sin väg in på ett eller annat sätt. Det enda som behövs är ett litet hål eller lucka i tätskiktet.  
 
Oscar Lindvall 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter