Elever vill ha fler insater mot droger i skolan

Sedan några år tillbaka får gymnasieungdomar skriva motioner som behandlas av Västerviks kommunfullmäktige. Ungdomarna får vara med och argumentera för sina förslag, och debattera med politikerna.
Fyra elever på Västerviks gymnasieskola motionerade om fler insatser mot droger, och föreslår bland annat slumpvisa drogtester. Politikerna håller med om att narkotikabekämpning är ett angeläget ämne. Det blev dock inget bifall till drogtester.
– Vi är nog många som skulle bifalla motionen, men av juridiska skäl går det inte att genomföra testerna, säger kommunalrådet Harald Hjalmarsson i Västerviks Tidningen.

Narkotikafri Skola skrev ett inlägg i debatten i Västerviks Tidningen och kontaktade kommunalrådet Harald Hjalmarsson för att berätta om vikten av en narkotikafri skola, vad vi gör och gav lite tips och råd. Harlad kommer yrka på återremiss, dvs att man inte beslutar varken för eller mot drogtester utan utreder frågan vidare vilket vi tycker är jättebra.

Narkotikafri Skola fortsätter bevaka händelseutvecklingen i Västervik och i andra städer runt om i Sverige.