Fler kommuner behöver medborgarlöften med koppling till ungdomar och droger

Från Narkotikafrågan #3/2020 av Sven Alhbin

Polisreformens införande 2015 innebar bland annat ett krav på samverkan med Sveriges kommuner och att kommun och polis skulle upprätta så kallade medborgarlöften, som tas fram i en medborgardialog. Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell som förstärker och utvecklar samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medarbetarna och medborgarna ska kunna påverka verksamheten i större omfattning än tidigare. 

Jag har i mitt arbete med SNPF:s företagsseminarier tittat på utfallet av medborgarlöftena sedan 2017, och mitt primära intresse har varit att se hur många kommuner som i sina löften tillsammans med lokalpolisområdena inbegriper drogförebyggande insatser framförallt ställt i relation till ungdomar. Med tanke på den stora tillgängligheten av de flesta droger oavsett var i landet man befinner sig och inte minst via nätet, anser jag att varje kommuns/lokalpolisområdes medborgarlöfte ska innehålla en passus om att man satsar på ett drogförebyggande arbete. 

Sverige består av 290 kommuner och det i allt överskuggande antalet har upprättade medborgarlöften, som är sökbara via nätet. Dessutom har våra tre storstäder var för sig flera medborgarlöften relaterade till stadsdelar/områden. Via Polismyndighetens hemsida kan man hitta de flesta medborgarlöftena men vissa är bara sökbara via respektive kommun. Varför inte alla löften är sökbara via polisen har jag inte lyckats lista ut.  

När jag nu har gjort en total genomgång av landets 290 kommuner och läst igenom deras medborgarlöften så kan jag konstatera att jag hittat 301 medborgarlöften. I 14 kommuner finns det av olika orsaker inget aktuellt medborgarlöfte. En del kommuners löfte har gått ut och de nya är under framarbetande. I Skåne finns ett antal kommuner som av någon anledning inte skrivit på samarbetsavtal med polisen och där finns ju heller inga medborgarlöften. Det kan ju mycket väl vara så att dessa kommuner ändå bedriver ett bra drogförebyggande arbete men det framgår inte i det här sammanhanget.  

Malmö stad hade från början 4 olika medborgarlöften. Dessa har löpt ut och arbetet med de nya har fått ta paus med tanke på allt arbete man har haft i Operation Rimfrost och det får man definitivt ha förståelse för.  

Av de 301 löftena jag har gått igenom så innehåller endast 60% eller 190 stycken ett drogförebyggande löfte formulerat på olika sätt, vilket måste anses vara alldeles för dåligt. Dessutom finns naturligtvis ett antal löften, där man pratar om trygghetsvandringar i utsatta miljöer, där man kan ana sig till den drogförebyggande tanken som jag dock inte tycker är tillräcklig. 

Min genomgång bygger på Polismyndighetens organisation och man kan konstatera att ”bäst i klassen” är region Nord där det finns 44 löften och 80 % har drogförebyggande inslag. Polisområde Jämtlands samtliga kommuner anser detta är viktigt vilket är otroligt glädjande. 
Det man möjligtvis kan fundera över är att bland de kommuner i regionen som inte tar upp problematiken finns flera av de större tätorterna. Uppmärksammar man problemet i de allra flesta av regionens småkommuner, så borde problemet som naturligtvis också finns i de större städerna självklart återspeglas i medborgarlöftena. 

Andra regioner med i detta sammanhanget bra utfall är Region Väst med 79% och Region Östergötland med 73 %. 

En polisregion som sticker ut på ett annat sätt är Bergslagen, där Polisområde Värmland i 14 kommuner av 16 trycker på problemet medan Polisområde Dalarna i endast 2 kommuner av 15 tycker att drogproblematiken är värd att nämna. I Polisområde Blekinge är det ingen av de 5 kommunerna som i sina löften har ett uttalat drogförebyggande budskap. 

I den bästa av världar skulle Sveriges kommuner och polis, tillsammans med medborgarna i ca 320 medborgarlöften komma överens om att det ska finnas en drogförebyggande samverkan, för att förhindra och förebygga att våra ungdomar hamnar i ett missbruk av droger och alkohol. Så är fallet faktiskt när det gäller trafiksäkerhet. Det finns inte många löften som inte innehåller en satsning på olika satsningar för att värna trafiksäkerheten i kommunerna vilket självklart också är av vikt för våra medborgare. Bland trafiklöftena finns flera som lovar att göra kontroller avseende drograttfylla vilket är glädjande. 

Ett bra drogförebyggande arbete i kommunerna innebär också att man brottsförebygger mot andra typer av brott, som har inslag av drogmissbruk och som skapar otrygghet i samhället till exempel drograttfylleri, personrån och tillgreppsbrottslighet. 
 
Sverige har idag 190 medborgarlöften med ett drogbudskap. Min uppmaning och vädjan till de kommuner och lokalpolisområden där detta budskap inte klart framgår är, att ni i ert viktiga arbete med medborgarlöften fortsättningsvis mer tydligt deklarerar att det drogförebyggande arbetet måste prioriteras. 
 
Sven Alhbin 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter