Minskad narkotikadöd bland unga

Från Narkotikafrågan #3/2020 av Sven Liljesson, Drugnews

Länge ökade narkotikarelaterad dödlighet oroande i Sverige, men nu syns ett litet trendbrott nedåt – särskilt bland unga. Dödsfallen bland 15–29-åringar av droger har minskat med nära 25 procent från toppåret 2014 till ifjol, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

Statistiken för alla dödsfall 2019 kom i somras och narkotikaforskaren Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet, har för Drugnews och även tidningen Syre, hämtat fram drogrelaterade dödsdata ur statistikbasen. Statistiken omfattar dödliga överdoser, oklara förgiftningar och självmord genom förgiftning. 

– Den visar sig att dödligheten i narkotika- och läkemedelsförgiftningar har minskat något i riket, från 962 dödsfall toppåret 2017 till 894 fall ifjol. I den yngsta åldersgruppen, 15-29 år, så är nedgången större med nära 25 procent från 219 dödsfall toppåret 2014 till 167 fall år 2019, säger Björn Johnson till Drugnews. 

Av totala förgiftningsdödsfallen 894 ifjol var 369 kvinnor och 525 män, kvinnors andel har ökat från 34 procent 2017 till 41 procent ifjol, utredarna vet inte varför. 

Orsaken till att narkotikadöden – där Sverige ligger högt internationellt – minskar för andra året i rad kan han inte säga säkert då viktiga underlag saknas. De stora UNI/Max-beräkningarna av antal grava missbrukare har inte gjorts sedan 1999. 

– Att undersökning av det tunga missbruket inte gjorts på över tjugo år är en skandal. Det gissas om hur många tusentals heroin- och opioidanvändare som finns, men vi vet inte, säger han. 

En rapport från Socialstyrelsen om vilka olika substanser som hittats i de avlidna 2019 blir klar först till kommande vår, berättar en statistiker för Drugnews. Däremot vet man från tidigare rapporter att opioder är inblandade i cirka 90 procent av dödliga överdoser och att det stora flertalet har använt flera preparat, s k blandmissbruk. 

Opioider är läkemedel som exempelvis tramadol,
metadon, buprenorfin och smärtmedlet oxikodon, men även illegala droger som heroin och potenta fentanyl-analoger som i några år tog många ungas liv. Sedan några nätförsäljare av fentanyler dömdes för vållande till annans död, så har de flesta langare av drogen stängt sina hemsidor och lagt av. 

– Att polisen fick bort fentanylerna är nog en orsak till att dödsfall bland unga har minskat. Det märks även bland dödsfall vi studerade 2015–2016 i Skåne där flera unga utan känt tidigare missbruk avled av fentanyler. Den gruppen har senare år försvunnit, säger Björn Johnson. 

Han tror även att utdelning av motgiftet Naloxon sedan 2018 kan ha haft en dämpande effekt på dödsfallen, vilket nu följs upp i några regioner. 

En enig riksdag uppmanade i våras regeringen till en översyn av den svenska narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. Men ännu har ingen utredning tillsatts. 

Sven Liljesson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter