Barn + narkotika = misslyckande

Varje gång ett barn dör för att det sociala nät som skulle fångat upp och skyddat det utsatta barnet brustit. Varje gång ett barn kommer i vägen för en kula som överhuvudtaget inte skulle avlossats. Varje gång ett barn blir skrämd av en påverkad morsa, brorsa eller pappa. Då har vi vuxna misslyckats kapitalt. 
 
Det är så svårt att ta in, att alls föreställa sig hur livet slutade för de små barn som miste livet för att de inte blivit väl omhändertagna av sina föräldrar eller av oss som borde observerat och agerat. Tragiken har lett fram till att två nya lagförslag skickats på remiss till Lagrådet. Lagförslag som ska främja barnens position vid rättegångar, samt prövning vid vårdnadsöverflytt från familjehem. Barnens behov ska komma först.  

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 33, ska konventionsstaterna ”… vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.” 
 
I förskolan och skolan ska man lära om en mängd ting – inte komma i kontakt med narkotiska preparat!  Varje gång vi hör att narkotika, kanyler eller sprutor påträffats där man endast ska hitta hink och spade inser vi att det har gått för långt för länge. Inget barn ska riskera att bli erbjuden narkotika i skolan. RNS är för slumpvisa drogtester på gymnasieskolor som en del i ett pussel för att kunna hjälpa och fånga upp en elev som börjat med droger, innan det gått för långt.  
  
Regeringen utreder i sitt 34-punktsprogram att skärpa straffen för de som introducerar unga i kriminalitet. RNS anser att man ska utöka lagstiftningen så att det anses som grovt brott att förvara och använda narkotika på platser där barn vistas. RNS anser att riksdagen och regeringen behöver vidta kraftfulla och särskilda lagstiftningsåtgärder mot narkotika i hem-, skol- och förskolemiljö.  
 
Det handlar inte om att minimera skador det handlar om att eliminera skador för barnen till föräldrar som hanterar illegala droger. Det görs bäst genom att förändra lagar som försvårar informationsutbyte (läs sekretesslag) om krav på att den som i sitt yrke möter dessa föräldrar och barn får och kan ta sitt ansvar.  
 
Skolor från högstadiet och uppåt inte bara bör utan skall ha en drogpolicy för en drogfri skolgång. 
 
Vi i samhället ska göra allt som står i vår makt, där vi inte kunnat förebygga, för att fånga upp och ta hand om de barn som lever i misär, såväl som de som lever i familjer med missbruk bakom en fin fasad. 
 
RNS och Narkotikafri Skola kommer fortsätta podda, skriva, debattera och informera. Barn hör inte ihop med narkotika. Inte när det ligger i mammas mage, inte under sin uppväxt och inte i skolan. Det finns inget bör, barn SKA skyddas mot narkotika av oss vuxna. 
 
Vi kallar det #drogkurage. 
 
Jessica Vikberg 
Ordförande 

Kommentera gärna: