Tre av fyra stöder drogtester i skolan

RNS ville få reda på hur svenska folket ser på slumpvisa drogtester i gymnasieskolan och gav därför Sifo i uppdrag att ta reda på det. Frågan de ställde lyder: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?”
 
74% svarar att de stöder slumpvisa drogtester, 12% är mot och 14% vet ej.
 
Stödet är något lägre i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med övriga landet, 68% jämfört med 78%.

Yngre är mer tveksamma än äldre. I gruppen 18-29 år är 27% mot, i gruppen 50-64 år är 4% mot.
 
Sett till partisympatier är stödet lägst för MP (44%) följt av V (52%) och L (57%). Högst är stödet för SD (88%), följt av M (86%), KD (77%), C (76%) och S (73%).
 
–Vi kan konstatera att stödet i allmänna opinionen är mycket starkt för gymnasieskolorna att arbeta med frivilliga slumpvisa drogtester som en del av det drogpreventiva arbetet, säger Jessica Vikberg, förbundsordförande i RNS.

Läs mer i Göteborgs-Posten och i Drugnews