Skolinspektionen ingriper när skolor agerar mot narkotika, inte när skolor underlåter att agera

I september 2020 beslutade Halmstads kommun att införa en ny drogpolicy för sina kommunala gymnasieskolor där frivilliga slumpvisa drogtester är en av de förebyggande insatserna. I planen fanns även en formulering om att rektor med stöd av skollagen tillfälligt kan stänga av elever som avstår från att lämna drogtest från att delta i ett praktiskt moment. Detta fick Skolinspektionen att reagera, men reaktionen visar att man snarare borde granska sig själv.
 
Allt fler gymnasieskolor och kommuner inför i likhet med Halmstads kommun en drogpolicy för gymnasieskolan där frivilliga slumpvisa drogtester är en del i det förebyggande arbetet. Från ett par skolor 2010 har de ökat till ett femtiotal tio år senare. Detta trots att Skolinspektionen under alla år motarbetat drogtester och avrått skolan.

Rättsläget är dock klart sedan både JO och Kammarrätten slagit fast att frivilliga slumpvisa drogtestning inte strider mot lagen. Det har inte hindrat Skolinspektionen att fortsatt avråda skolan, något som skapat en osäkerhet i skolan om vad som faktiskt gäller. Motiveringen är att frivilligheten inte kan eller är svår att säkerställa.
 
Beslutet i Halmstad ledde till en granskning sedan Skolinspektionen, som man skriver i sitt beslut, tagit del av medieuppgifter om kommunens beslut. Enligt Skolinspektionen får inte drogtest vara ett villkor för att delta i ett praktiskt moment. Det kan uppfattas som en påtryckning och att frivilligheten därför inte är reell. Något sådant villkor fanns inte heller i Halmstads policy varför Skolinspektionen lade ner ärendet. Det rann ut i sanden.

Läs hela artikeln här