Regeringen vill skärpa straffen där vuxna utnyttjar unga för narkotikabrott

En utredning ser över möjligheten att skärpa straffen där vuxna utnyttjar barn för narkotikabrott. Enligt Justitieminister Morgan Johansson är förslaget att lagen om människoexploatering ska gälla även narkotikahandel. Ett förslag väntas till sommaren.

Lagen ska kunna användas mot dem som involverar unga i brottslighet, även i sådana fall där de unga agerat mer eller mindre frivilligt.

Enligt utredaren Anders Perklev skulle detta innebära en möjlighet till betydligt högre straffsatser än vad narkotikabrottslagen normalt medger när det gäller organiserad gatuhandel med droger.

Sverige som har ett förbud mot narkotika har samtidigt en svag lagstiftning som skydd för unga som involveras i olaglig narkotikahantering. Att regeringen nu utreder en lagändring och skärpning av påföljden för sådana brott är därför mycket bra.

Lagen bör dock inte bara gälla fall när minderåriga utnyttjas för narkotikaförsäljning utan även att bjuda, ge och sälja till eller på annat sätt involvera minderårig i narkotikahantering. Detta är i överensstämmelse med den tidigare framlagda
Barnkonventionsutredningen som konstaterade att också det kan finnas anledning att utreda om anstiftan och stämpling till alla former av narkotikabrott gentemot barn ska kriminaliseras.

En sådan förstärkning av skyddet för minderåriga ligger också helt i linje med barnkonventionens artikel 33 som sedan 1/1 2020 är svensk lag.

RNS