Ny ANDT-strategi - nu också med ett S

Regeringen har presenterat en ny ANDT-strategi för 2021-2025. Strategin har fått ett tillägg med ett S och omfattar nu även spel. Strategin anger regeringens mål, inriktning och ambitioner för ANDTS-politiken de kommande åren. Den är ett riktmärke inte bara för regeringen och olika myndigheter utan även regionalt och för kommunerna där ett arbete nu påbörjas med att formulera regionala och lokala strategier.

När det gäller narkotikaområdet vill regeringen stärka N:et ANDT-strategin vilket vi tycker är bra. 

Läs mer om vad vi tycker om regeringens ANDTS-strategi här