12-stegsbehandling på anstalter görs om till normalplatser

Kriminalvården beslutade på tisdagen att myndighetens cirka 170 anstaltsplatser i missbruksprogrammet 12-steg ska omvandlas till så kallade normalplatser.

Rita Rådebratt, ledmot i RNS-styrelse, säger så här; ”Det är en återkommande utveckling att inget får ta tid. Återigen skär man bort något för att det innebär att annat får prioriteras bort istället för tvärtom. Att satsa så att behandlingsinsatser bidrar till en hållbar förändring. Inte knuffa saker vidare. Duktiga ”ekonomer” finns det gott om bland chefer och beslutsfattare i människobranschen. Människosynen har förändrats radikalt under mina arbetsår och det märks i det psykosociala arbetet”.

Läs mer här.