Att gå och nå utanför komfortzonen

För bara något år sedan kändes det obekvämt att sitta på digitala möten med människor jag aldrig träffat eller som jag är van att möta IRL. Ofta var det något tekniskt som inte klaffade, men vi lärde oss och vande oss. Nu är dessa möten vardag.
Pandemiåret har lett till att RNS och Narkotikafri Skola utvecklats till att ha utbildningar, rådgivning, konferenser och möten i digitala forum. Det blir fler möten än innan och framförallt möten med fler personer, vilket vi uppskattar.

En vinterkväll före coronapandemin gick jag utanför min bekvämlighetszon, då jag tillsammans med en vän deltog på en bilmässa för tjejer. På de mässor och konferenser jag vanligtvis deltar möter jag främst andra personer från den ideella ”antidrogvärlden”. Under kvällen på bilmässan fick jag kontakt med en kvinna och senare en 20-årig tjej som gillade vårt budskap i #drogkurage-montern. Men, menade de oberoende av varandra, vi kunde behöva nya grepp för att nå nya grupper och yngre människor med vårt budskap.

Mötena med Ann Carrin och Ida Eriksson på bilmässan ledde till att vi nu lanserar en kampanj mot cannabis med tusentals tonåringar som målgrupp. Vi är snart i mål med ett filmprojekt där unga förebilder berättar om varför de vill sprida budskapet att skippa droger och ha drogkurage. Vi har fått en ny styrelseledamot och nya gäster i Narkopodden. Vi har även startat ett ungdomsteam och fått en ungdomsredaktion som ringar på vattnet. Tack Isabelle Beinö för att du fick mig att lämna min komfortzon den där kvällen.
 
Sedan 2019 har RNS medverkat i regeringens arbete med den nya ANDT-strategin som nu är presenterad.  Strategin anger regeringens mål, inriktning och ambitioner för ANDTS-politiken de kommande åren (alkohol, narkotika, doping, tobak och nu även spel).

När det gäller narkotikaområdet vill regeringen stärka N:et ANDTS-strategin vilket vi välkomnar. Att regeringen är tydlig med att man vill hålla fast vid en, som man säger, balanserad restriktiv och folkhälsoinriktad narkotikapolitik är förstås bra.

Strategin har ett tydligt fokus på prevention och minskad narkotikaanvändning och där tidiga och samordnade åtgärder riktade till barn och unga är av central betydelse. Den utgår från
Barnkonventionen (i det här fallet artikel 33 om att barnet ska skyddas från narkotika) som är svensk lag sedan 1 januari 2020. Här finns saker att ta fasta på och driva vidare, inte minst när det gäller skolan och tidiga insatser. 

Regeringen vill införa drogtester i trafiken och höja straffet för rattonykterhet och grov rattonykterhet. ANTDS-strategin pekar också ut arbetsplatsen som en viktig arena för förebyggande arbetet vilket är mycket positivt.

Ett viktigt mål är också att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Målet om en nollvision kan också, säger man, bidra till att utöka arbetet med att förebygga användningen av narkotika, minska utvecklingen av skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika och öka tillgången till vård.

Detta kräver förbättringar inom vården och en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån patienters specifika förutsättningar och behov. 

Förhoppningarna om mer resurser till förebyggande insatser grusas dock. Några ytterligare resurser vill regeringen inte tillföra. En hel del kan och behöver förbättras och det återstår att se hur regeringen lyckas genomföra detta. Vi kommer granska det pågående arbetet och se till att det blir verkstad av orden.

Vi kommer inte möta politiker på Järvafältet eller i Almedalen 2021. Men vi kommer mötas på digitala arenor. Häromkvällen hamnade jag i en nästa två timmar intensiv narkotikapolitisk diskussion i ett ”rum” på den interaktiva och ljudbaserade nya appen Clubhouse. Där mötte jag ett tiotal unga politiker varav en var riksdagsledamot i ett samtal om legalisering av marijuana. Samtalstonen var bra och vi fick ett par nya anhängare tack vara att jag gick ur min komfortzon då jag kort inpå fick en inbjudan att medverka i samtalet, där ytterligare 100 personer deltog som åhörare. Avkriminalisering av cannabis föregås oftast av normalisering och efterfölj inte sällan av legalisering av cannabis. Det har vi sett inte minst i flera stater i USA. RNS arbetar i alla våra forum och kanaler för att motverka att detta sker i Sverige.
 
Så bästa ni, vi kanske hörs och ses på Clubhouse och i Narkopodden, i luren och på nätet och förhoppningsvis snart även i verkliga livet!
Prova att lämna din komfortzon då och då, men var alltid rädd om dig.

Glad sommar!
 
Jessica Vikberg
Förbundsordförande

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Göte Wallin » Valet och vi:  ”https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/can-varken-over-eller-medelklass-som-star-f..”

  • Marcus » Valet och vi:  ”Jessica Vikberg måste ju vara född på stenåldern. Att tro att förbud ska minsta ..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-