En uniformerad polis blir skjuten till döds under ett arbetspass i Biskopsgården

Det är sommarnatt och platsen är ett s.k.  särskilt utsatt område.

Vi beklagar djupt det inträffade.

En familjemedlem är för alltid förlorad och ingen kan vrida klockan tillbaka. En poliskår i sorg får ställa om och utreda en kollegas död.

I många år har det talats om att satsa på de utsatta områdena, om att utbilda, utveckla, involvera och integrera om att fånga upp och fånga in de få som förstör och förgör. Det har pratats om att utöka Polisens och Tullverkets resurser för att stoppa narkotika- och vapensmuggling och hantering på hög och låg nivå. Det har inte bara pratats, mycket har gjorts, men vi behöver ihållighet, utveckling och acceleration.

Att skjuta en polis är att skadeskjuta hela vårt samhälle. Ord som blir handling behövs.

Jessica Vikberg
Ordförande