Lustgas-under radarn.        Råd till föräldrar och andra vuxna.

Dzemal Sabovic, drog- och säkerhetssamordnare i Ale kommun, vitttnar om ett ökat antal rapporter från flera håll i landet gällande missbruk av lustgas (N2O). Här följer kort info om lustgas och lite tips och råd kring vad man bör tänka på som ungdom, förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen.

• Lustgas kallas även för dikväveoxid (N2O) och är en färglös gas med en svagt sötaktig smak och lukt.
 
• Lustgas är endast avsett för medicinskt bruk (används inom bla förlossningsvården och förvaras på sjukhus i stora gasflaskor med ventil. Gasen är utspädd med syre .
 
• Patroner tillhörande gräddsifoner som missbrukas av unga innehåller ren lustgas i koncentrerad form. Patronerna kan enkelt  köpas i vanliga butiker och det finns inget lagstadgat förbud eller åldersgräns för att sälja dessa.
 
 • Patronerna intas i stora mängder under kort tid via inhalering/inadning ofta i kombination med alkohol, cannabis eller andra droger i samband med fester, vilket gör det ännu farligare.
 
• Lustgas ger ett kortvarigt rus, har en sövande effekt och är hallucinogent.
 
• Missbruk av lustgas kan leda till ångest, oro, koordintationsproblem, minnesuluckor, hallucinationer, kramper, hjärtproblem, hjärnskador och skador på ryggmärgen. Det kan också leda till medvetslöshet, syrebrist, andnöd, kvävning och plötslig död.
 
• Just lustgas är en relativt ny trend och "går därför ofta under radarn” på de allra flesta vuxna, som ibland förväxlar patronerna med syrgaspateroner (CO2) som används till luftvapen.
 
• Gasen är extremt farlig och särskilt farlig i kombination med alkohol och andra droger.

TIPS & RÅD
• Var vaksam som vuxen på om du observerar tomma lustgaspatroner och rapportera in det till Polisen eller kommunen (plats, eventuella ungdomar mm).
 
• OBS! Lustgaspatronerna kan enkelt köpas in via nätet (billigt och lätta att få tag på !) eller i vanliga butiker!
 
• Är du förälder/vårdnadshavare eller på annat sätt engagerad i det främjande och förebyggande arbetet med våra unga så tala med dem om riskerna med lustgas.
 
• Rör dig ute i ungdomsmiljöer och samverka med andra vuxna och andra föräldrar!
 
• Ha koll på kompisar, utetider och platser, nätaktivitet, transaktioner på bank- och swishkontot kontanter och inköp.
 
I avsnitt 29 av Narkopodden gästade Dzemal Sabovic Narkopodden och berättade om berättade om farorna med N20. Lyssna här.