Alliansen förespråkar drogtester på skolor i Göteborg

Attityder mot droger har blivit mer tillåtande och i välbärgade centrala delar av Göteborg har fler skolelever prövat narkotika. Nu vill styrande Alliansen att slumpvisa drogtester prövas i stadens skolor och att narkotikahundar används.

Jessica Vikberg, ordförande i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, välkomnar förslaget:

– Det är jättebra att politikerna engagerar sig mot droger i skolan. Drogtester kan bidra till att elever och skolpersonal får ökad trygghet och studiero. De kan ses som en fartkamera som hjälper unga att stå emot grupptryck att inte trilla dit på droger, säger hon till Drugnews.
Men det behövs mer, understryker hon – mer prevention, engagera föräldrar och en införstådd omgivning som drar åt samma håll.

Läs hela artikeln i Drugnews här.