Från 9% till 2,3%

I flera år har inflyttningskommunen Ale dragits med en stigande brottsstatistik. För ett och ett halvt år sedan påbörjade trygghets- och missbrukssamordnaren Dzemal Sabovic och kommunpolis Jessica Ask en satsning för ökad trygghet inom kommunen. De hade en gravt svår problembild och påbörjade en översyn och la grunden till ett systematiskt arbete.

Konceptet har varit att förebygga och bekämpa brott, med ett stort fokus på narkotika- och trafikbrott. Tillsammans med det lokala brottsförebyggande rådet har de gjorts stora insatser för att förebygga brott. Några av de aktörer som är inblandade är fastighetsbolaget, räddningstjänsten och fältenheten och kommunens gata/parkenhet. Inte minst prisar han föräldrarnas goda arbete med sina barn. För föräldrarna är de bästa brotts- och drogförebyggarna. Från att 9% testat narkotika till 2,3 % är ett steg på vägen till nollvision säger Sabovic.

Det fungerar att vända negativa trender med samarbete, samsyn och engagemang från hela samhället. Ale år ett gott exempel på det vilket vi på RNS är glada över att Göteborgs-Posten uppmärksammar.

Läs hela artikeln på GP här.