Drogfri skola – Tidig upptäckt av narkotikamissbruk och insluss till socialtjänsten

Från Narkotikafrågan #4/2021 av Annika Molander och Angelica Persson.

Drogfri skola är en verksamhet som funnits i Gävle sedan 2010. Det är ett samarbete mellan skola och socialtjänst där man arbetar med en tidig upptäckt av narkotikamissbruk bland ungdomar. Vi som arbetar i verksamheten heter Angelica Persson och Annika Molander och är båda socionomer och har varit verksamma sedan tidigt 90-tal och vi är anställda av socialtjänsten men ekonomin runt vår verksamhet ligger i skolans budget. Drogfri skola kom till då Gävles grundskolor visade en rejäl ökning av antalet elever som testat narkotika i en CAN undersökning. Detta gjorde att kommunens drogsamordnare tillsammans med styrande politiker över skolan letade i Sverige efter verksamheter som arbetade med tidig upptäckt. I Örebro hittade man förlagan till dagens verksamhet. (I Gävle finns drygt 100 000 invånare och 7 kommunala och 6 privata grundskolor samt 3 kommunala och 6 privata gymnasieskolor. Stordelen av eleverna kommer ifrån Gävle kommun men det finns även ett ganska stort antal elever ifrån andra kommuner i länet som studerar på gymnasiet i Gävle.)

Drogfri skola arbetar på tre nivåer:
1. Utbildning/Information till skolpersonal. Vi utbildar om preparat, situationen i Gävle och vad som är på gång samt drogtecken, vad ska personalen på skolan titta efter för att upptäcka de elever som testar narkotika?
2. Information på föräldramöten. Vi deltar i alla de föräldramöten vi blir inbjudna till för att ge information till föräldrar om narkotika och drogtecken. Det handlar om att ge information om att narkotika finns där och att många ungdomar har en mycket mer liberal syn på narkotika än vuxna samt ge tips om var man kan få hjälp ifall ens ungdom prövar.
3. Orossamtal med ungdom och vårdnadshavare (om ungdomen är under 18 år.) Drogfri skola arbetar med ungdomar på förekommen anledning, dvs det finns en oro kring en ungdom på skolan. Skolan kontaktar Drogfri skola och vi bokar in en tid för ett möte, vilket ligger så snart som möjligt i tiden ibland redan samma dag. Skolan ansvarar för att bjuda in elev och ev vårdnadshavare till mötet. När de bjuder in till mötet berättar de inget om misstanke om narkotikamissbruk och att Drogfri skola ska närvara, vilket kan verka kontroversiellt, utan beskriver bara att det finns oro kring eleven och att man vill ha ett möte. Detta är för att vi erbjuder drogtestningen vid mötet och därför är det viktigt att eleven inte kan förbereda sig inför mötet. Vidare kan det uppkomma många diskussioner med föräldrar på telefon om skolan säger att de misstänker att det förekommer narkotika. Väl på mötet inleder skolan med vilken oro de har för eleven och varför de bjudit in Drogfri skola. Därefter tar vi över mötet och börjar med att förklara varför inte skolan informerat om Drogfri skolas deltagande, vi erbjuder att vi under mötets gång kan ta ett drogtest. Vi tar upp frågan om sekretess så att familjen godkänner att mötet kan hållas. Vi har en öppen och inte anklagande hållning vid mötet då vi faktiskt inte vet om eleven testat narkotika. Vi brukar uttrycka att vi vill utesluta att eleven använt narkotika. Sedan beskriver vi narkotikaläget i Gävle och frågar ungdomen om den har testat narkotika och om den nekar ifall den känner någon som har testat narkotika. Om föräldrar närvarar brukar vi fråga dem om de känner någon oro kring sitt barn. Samtalen ser väldigt olika ut, men efter ett tag återkommer vi till drogtestet och om det finns samtycke går vi ut och tar ett drogtest på en toalett där det inte finns några andra elever. Om vårdnadshavare deltar i mötet brukar vi försöka delta båda två, då det finns en möjlighet att prata ostört med föräldrar då ungdomen går ut och lämnar drogtestet. Våra drogtest är urinprov och vi analyserar alla tester oavsett resultat på Karolinska institutet. I det fall drogtestet visar positivt eller om eleven erkänner att den har testat narkotika erbjuder vi en tid till Alkohol- och drogterapeut. Detta erbjudande gäller både ungdom och föräldrar. Vi ordnar en snabb tid oftast inom en vecka och vi brukar delta vid den första träffen. Om ungdomen är under 18 år gör vi en skriftlig anmälan till mottagningsenheten som det heter i Gävle, skolan har uppfyllt sin anmälningsplikt i frågan när de kontaktar oss varför vi står för anmälan.

Utifrån de möten vi har med familjen framkommer ofta oro kring kamrater till eleven. Ibland går de på samma skola men ibland även på andra skor. Vi kontaktar då rektorer på andra skolor för att ha möjlighet att träffa de andra eleverna. På en skola kan ett positivt test av en elev rendera i fler möten med andra elever då vi tillsammans brukar se över elevens nätverk. I de fall en ungdom inte testat narkotika men har ett umgänge där det förekommer kan ibland föräldrar önska att Drogfri skola tar fler drogtester, vilket kan fungera som ett hinder på vägen till att testa narkotika då det finns en risk för upptäckt

Det händer även att föräldrar hör av sig direkt till oss på Drogfri Skola för att få hjälp, då träffar vi familjen utan skolans inblandning om de så önskar.  Vi får även in anonyma tips från personer som är oroliga över ungdomar som tar droger vi agerar på dessa tips genom att kontakta rektorer och sätta igång processen. Drogfri Skola och vi som arbetar där är kända på alla skolor i Gävle och naturligtvis har vi en fördel då vi varit samma personal sedan starten. Vi deltar i områdesmöten på alla grundskolor tillsammans med fältare och polis och på gymnasieskolorna träffar vi rektorer och elevhälsovårdsteam regelbundet. Arbetet på Drogfri Skola ger oss stor kunskap och en bra lägesbild av hur drogsituationen ser ut i Gävle som vi kan föra vidare till skolan och socialtjänsten. Vi tror verkligen på metoden med tidig upptäckt samt att vi har möjlighet att slussa in till snabba insatser från våra alkohol- och drogterapeuter. I de fall det finns föräldrastöd i de familjer vi träffar är vi övertygade att vår intervention räcker långt i sig själv. Drogfri skola träffar ca 220 elever per år och positiva drogtester (alternativt muntligt erkännande av narkotikamissbruk) ligger på mellan 65–67% av dessa.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter