På 50-talet normaliserades tobak med hjälp av läkare.
Blir vi lurade igen?

Från Narkotikafrågan #4/2021 av Ida Stigzelius

Normaliseringen av cannabis är problematisk ur flera synvinklar. Dels vilar den på felaktiga premisser om att eventuella medicinska kvaliteter (de är färre än hävdat) endast kan uppnås via en normalisering. Det finns exempelvis ingenting som hindrar samhället att använda opioider i sjukvården trots att dessa är narkotikaklassade. Dels kommer den till ett högt pris för den psykiska hälsan för dem som växer upp idag och är mottagliga för de som tjänar pengar på att sälja beroendeframkallande substanser till oss.

Det hoppfulla är att vi har vunnit dyrköpta erfarenheter från tobaksjättarnas kamp för “rökarens rättigheter” på 50-talet, vilka uttryckligen reserverades åt de unga och dumma samt hur tobaksföretagen arbetade för att förstärka ungas fragila självbild med hjälp av cigaretter.

The fragile, developing self-image of the young person needs all the support and enhancement it can get. Smoking may appear to enhance that self-image.
-         1973 RJR draft paper, “Some Thoughts About New Brands of Cigarettes For the Youth Market.” Bates No 502987357 -7368.
 
Risken är att dessa erfarenheter glöms bort när vi nu står inför 2000-talets hälsoutmaning. En ung och aggressiv industri driver idag normalisering och kommersialisering av cannabis genom liknande metoder som tobaksindustrin en gång i tiden nyttjade sig av. Att cannabis blivit så pass vanligt förekommande i TV-serier och filmer samt marknadsförs i samarbeten med kändisar beror på att industrin betalar pengar för detta. Ungdomars argument om drogen kan spåras tillbaka till branschorganens PR-manualer för vilka värden de vill att cannabis ska förknippas med: Rekreation, avslappning, wellness, hälsa, sport, aktivitet mfl. Politiska krav på legalisering av cannabis sammanfaller med företagens strategiska arbete för att öppna upp fler marknader för sina produkter.

Vad kan man göra som förälder?
Ett sätt kan vara att skapa en varm och nära relation till sitt barn, vilket skyddar mycket. Föräldrar behöver även vara vaksamma på att droger är tillgängliga och betydligt mer normaliserade idag än när de själva växte upp. Man måste bygga skyddet tidigare runt sina barn och gärna i samråd med andra föräldrar där man bor. Att sätta någorlunda gemensamma förhållningsregler för barnens umgänge underlättar föräldraövervakningen. Men man kan även tala med sina barn om på vilket sätt industrin försöker tjäna pengar på dem genom att intressera dem för droger. Ingen ungdom vill känna att man blir manipulerad. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter