Narkotikaanvändning bland skolelever minskar visar CAN:s drogvaneundersökning

CAN:s drogvaneundersökning bland elever görs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I årets undersökning fortsätter den sedan många år positiva trenden. Alkoholanvändningen minskar i årskurs 9 men har planat ut i gymnasiets år 2. Tobaksrökningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Narkotikaanvändningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det enda som ökar är snusning i gymnasiets år 2.

Att narkotikaanvändningen minskar är intressant med tanke på den marknadsföring och normalisering av cannabis som är tydlig och den legaliseringstrend som nu också kommit till Europa.

Följande grafer beskriver utvecklingen av narkotikaanvändningen.

(Under pandemiåret 2020 gjordes ingen mätning i gymnasiets år 2, därav de streckade linjerna i grafen.)