Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.
 
För Bert-Inge Karlsson som varit kurator på Klippans gymnasieskola och den som tog initiativet till att införa drogtester och utvecklat den modell som nu blivit standard i många skolor är resultatet glädjande men inte överraskande.

-Det är en bekräftelse på att ett långsiktigt och tålmodigt förebyggande arbete lönar sig, säger Bert-Inge Karlsson. De slumpvisa drogtesterna är endast en del i det förebyggande arbetet, men en viktig del som också gjort att vi nu arbetar mer systematiskt.

Läs mer på svt nyheter och på Drugnews