Stoppa katt och råtta-leken genom att familjeklassa

Erfarenheter från andra länder visar att sk familjeklassning eller liknande vetenskapligt baserat proaktivt klassningssystem av nya droger, kan hindra öppen näthandel med nya drogsubstanser och underlätta för rättsapparaten. Enligt Anders Helander, beroendeforskare på Karolinska Institutet, kommer i snitt en ny nätdrog ut på marknaden varje vecka.  Det är dags att verklighetsanpassa det svenska klassningssystemet, eftersom bristerna med och konsekvenserna av dagens system är tydliga menar han.

Dagens lagstiftning går ut på att förbjuda nya substanser en och en tar det lång tid innan respektive preparat blir narkotikaklassat. Norge har sedan länge valt att narkotikaklassa hela familjer av substanser, vilket vi behöver övergå till även i Sverige. Det skulle underlätta arbetet för tull, polis och sjukvård.

I april 2015 uppmanade riksdagen regeringen att se över möjligheten att införa familjeklassning av narkotika i Sverige. Vad har hänt och när ska katt- och råttaleken upphöra?
 
Läs artikeln i Forskning & Framsteg 2022-01-25.