Ny ANDTS-strategi

I den nya ANDTS-strategin har S som i Spel tillkommit. Det blir brett. Blir det spretigt? Flera delar hänger ihop men det tenderar att bli spretigt när man i samma strategi ska lösa frågan om legala beroendeframkallande substanser och spel med illegala rusgivande beroendeframkallande preparat.

Med fokus på narkotikadelen så ligger grunden fast nämligen att bekämpningen av narkotika ska förbli grundad på FN:s narkotikakonventioner och ha Barnkonventionen som ryggrad.

Man ska öka arbetet med att minska efterfrågan på narkotikan och parallellt minska tillgången på den. Brotts- och drogförebyggande alltså  och därtill bättre stöd och vård.

Förutom de självklara delarna nämner man även riskerna med att unga berusar sig med lustgas, problem med narkotikaklassade läkemedel, att man vill förtydliga vad som gäller med THC-produkter och möjlighet att utveckla arbetet mot prekursorer för tillverkning av narkotika.

Regeringen nämner i skrivelsen att den avser återkomma till riksdagen om uppmaning till nytt övergripande mål för ANDTS-politiken och möjlighet att skapa ett nationellt kompetenscentrum. Också vikten av fortsatt dialog med myndigheter, regionala och lokala aktörer, samt civila samhället för att genomföra strategin nämns – exempelvis genom att t ex regeringen kan inrätta ett ANDTS-politiskt forum.

Ja, det kommer att behövas för att hålla ihop det och komma framåt.

Läs regerins skrivelse här.