RNS uppmanar regeringen att stärka kontrollen av narkotikaklassade läkemedel

Under RNS kongress, som hölls den 9/4, antogs ett uttalande om att uppmana regeringen att stärka kontrollen av narkotikaklassade läkemedel.
 
RNS uppmanar regeringen att skyndsamt initiera en bättre kontroll över förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel, både när det gäller smärtstillande läkemedel och läkemedel som används inom LARO-behandling och påskynda de möjligheter som finns att skona liv. 

I kommande narkotikautredning betonas vikten av att den kommer med förslag på hur narkotikadöden ska minska.  Narkotikasutredningen kommer med sitt slutbetänkande i slutet av 2023. RNS anser att det finns åtgärder som kan göras under tiden, där stärkt kontroll av narkotikaklassade läkemedel är en.
 
Socialminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson var två av talarna på kongressen.