Tyskland legaliserar?

Från Narkotikafrågan #2/2022 av Staffan Hübinette

Den ”trafikljus”- regering bestående av Socialdemokraterna, liberalerna och De Gröna som tillträdde i Tyskland efter valet 2021 har utlovat en legalisering av cannabis under mandatperioden. En legalisering kan därför vara införd före 2025.

Cannabisindustrin är euforisk och förutspår att Tysklands legalisering kommer att ha en dominoeffekt och påverka hela Europa. Redan har Malta infört en begränsad legalisering och Schweiz, Luxemburg och Nederländerna beslutat att införa begränsade försök med legalisering. Men Tyskland är inte bara Europas största ekonomi utan också EU:s kanske viktigaste land och en legalisering där kommer enligt industrin att få en avgörande betydelse.

Kanadensiska och amerikanska cannabisföretag som Curaleaf och Aurora investerar nu stort i Europa där en framtida marknad kan bli större än den nordamerikanska och generera betydande vinster. I Europa finns också redan en betydande cannabisindustri inom det som kallas medicinsk cannabis och där många ser fram emot en legalisering. Infrastrukturen finns redan på plats.
Problemet för Tyskland är att man med legaliseringen bryter mot FN:s narkotikakonvention Single Convention från 1961 och även EU-lagstiftning. Hur EU och andra länder i Europa som Sverige kommer att reagera mot detta återstår att se.

Problemet är också att en legalisering med stor sannolikhet leder till en ökad konsumtion. Erfarenheterna från USA och Kanada visar att cannabisindustrin inte nöjer sig med en legalisering och de regelverk som inledningsvis skapas. Industrin fortsätter att arbeta för ytterligare liberalisering av regelverken även efter att legalisering införts. Ökad tillgängligheten och ökad konkurrens leder till sjunkande priser. Cannabisindustrin är också kreativ och utvecklar en mängd nya ät- och drickbara cannabisprodukter för att locka nya konsumenter.

Som en följd av detta ökar konsumtionen och med den skadeverkningar av olika slag. Med ökade skadeverkningar ökar också samhällets kostnader. Mönstret är detsamma som för tobaks- och alkoholindustrin.

Även staten har ett intresse att sänka skatter och öka tillgängligheten med fler butiker, längre öppettider och hemleverans för att därigenom konkurrera ut den illegala marknad som visats sig kvarstå även efter en legalisering.

Att ökad konsumtion, omsättning och vinst ligger i cannabisindustrins intresse är självklart. Problemet är att även statens intresse att sänka skatter och öka tillgängligheten för att konkurrera med den illegala marknaden leder till samma resultat. Legaliseringspolitiken kommer i konflikt till folkhälsointresset.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter