Tänd ett ljus för narkotikans offer

Idag, 1 november, pågår ljusmanifestationer på flera orter runt om i landet. Tillsammans tänder vi ljus för att minnas de vi förlorat på grund av narkotika, men också för att belysa behovet av bättre vård och stöd från samhället till dem som drabbas. Vi kommer delta på plats på Järntorget i Göteborg mellan kl. 16.30-19 och på Sergels Torg i Stockholm kl. 17-17.45.

Du som vill kan även delta i manifestationen digitalt genom att dela filmen och texten: Varje år sker närmare 800 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Det är alltför många. Idag deltar vi därför i en digital ljusmanifestation för att minnas narkotikans offer.