Hur förebygger man på riktigt?

I dag har RNS skickat en uppmaning till berörda departement i regeringen; social-, utbildnings- och justitiedepartementet.

Den handlar om att arbeta förebyggande på skolor, att förebygga liberalisering i och utanför Sverige samt hur kontakten mellan skola och föräldrar kan förbättras, för barnens skull.

Läs hela uppmaningen här.