Cannabisstudier skildras positivt i media oavsett behandlingseffekt

Idag har Karolinska Institutet presenterat en ny studie om cannabis.

– ”Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och kan påverka förväntningarna på smärtlindring vid behandling med cannabis. Ju större positiva effekter en behandling antas ha, desto större potentiella nackdelar kan tolereras, säger Filip Gedin, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.”

Vad kommer det sig och vad kan det leda till om forskningsresultat förvrängs?  Läs hela rapporten här.