NY RAPPORT: Cannabisindustrins strategier och metoder

I en unik rapport kartlägger Narkotikapolitiskt Center, en framväxande europeisk cannabisindustri och visar vilka metoder industrin använder för att påverka opinion och regelverk i en riktning som kan ge cannabisföretagen maximal avkastning.

Genom att också lyfta exempel från andra beroendeindustrier får vi en bild av vad en kommersialisering av cannabis innebär i praktiken.

Läs hela rapporten här.