VALET 2018

Kristdemokraterna står enligt Andreas Karlsson för en restriktiv narkotikapolitik och satsningar på rättsväsendet samtidigt som man vill stärka andra sektorer i samhället. Exempelvis vill partiet ha fler poliser bland annat för att mammor och andra ska våga gå ut och nattvandra. Det vill säga en satsning på rättsväsendet hänger ihop med satsningar på civilsamhället. Andreas Karlsson betonar att vi måste jobba mer med behandling
och vård för att hjälpa människor komma ur sitt missbruk och vi måste bli bättre på att se till att ungdomar inte börjar missbruka.
Konsumtionsförbudet ska finnas kvar men i och med att det är omtvistat i debatten finns viss osäkerhet bland många unga om vad som gäller egentligen. Andreas Karlsson menar att polisens
resurser inte alltid räcker till för att beivra de små narkotikabrotten och då kan det hos vissa upplevas som att det är fritt fram att använda narkotika. När det gäller påföljderna för ringa brott är det viktigt att reaktionen kommer snabbt med inriktning mot vård.
Cannabisfrågan är enkel för Kristdemokraterna, man är helt emot legalisering.

Kommentar

Kristdemokraterna har alltid varit pålitliga i drogfrågorna generellt. Det finns inga som helst tendenser inom partiet till att man vill liberalisera narkotikapolitiken. Maria Larsson hade som minister
ansvaret för narkotikafrågan under de åtta åren med Alliansregeringen och skötte sig ganska bra, inte minst med tanke på att KD var minsta partiet i regeringen. Andreas Karlsson är påläst i rättspolitiska frågor och ger ett sympatiskt intryck. Ur drogpolitisk synvinkel är det inget dåligt val att rösta på KD.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.