VALET 2018

Efter en inledande diskussion om rättsfrågor ur ett mer allmänt perspektiv talade Roger Haddad om narkotika och menade att den är en avgörande faktor för skjutningarna i förorterna. Polisen
måste stärkas och ha kapacitet att vara närvarande i hela Sverige. Många mindre kommuner är idag utan polisbemanning. Samtidigt handlar brottsförebyggande arbete om mycket mer än så. Den kanske viktigaste insatsen är att så många som möjligt går ut gymnasiet med en examen med sig.
När det gäller narkotikapolitik var detta en fråga på partiets landsmöte senast där en arbetsgrupp ville gå på en mer tillåtande linje. Landsmötet avvisade dock förslaget men beslutade att
påföljderna i första hand ska vara vård vid ringa brott. När det gäller legalisering av cannabis är det korta svaret nej, sa Roger Haddad och nämnde att Liberala ungdomsförbundet agerar för en legalisering men att partiet håller fast vid en fortsatt restriktiv syn på narkotika.

Kommentar

Roger Haddad är en kunnig och resonerande politiker som kan väva samman olika perspektiv till en vettig politik när det gäller rättsfrågor i allmänhet och även narkotikaproblemet. Den officiella partilinje som Roger Haddad engagerat förmedlar får bra betyg från RNS. Samtidigt finns frågetecken kring vad som pågår inom Liberalerna. Ungdomsförbundet driver på för att legalisera cannabis och dess ordförande står på valbar plats på riksdagslistan i Stockholm.
Den arbetsgrupp Roger Haddad hänvisade till (vars förslag dock inte fick genomslag på landsmötet) utsågs av partiledningen och leddes av en riksdagsledamot från Örebro. Letar man på partiets valsedlar runt om i landet kan man hitta kandidater – företrädesvis unga – som vill legalisera cannabis.
De står dock oftast på icke valbar plats.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.