VALET 2018

Martin Marmgren är inte talesperson för MP men kom till tältet i Almedalen som officiell representant. Han jobbar som polis och har därmed direkt erfarenhet av narkotikaproblemet.
Marmgren betonade att MP inte är för någon form av legalisering när han fick frågan om hur partiet ser på konsumtionsförbudet av narkotika. Däremot är man mer inriktade på vård än lagföring. Även riskminimerande insatser med hänvisning till de höga dödstalen. Men det finns inga förslag att ta bort konsumtionsförbudet.
Martin Marmgren menade att en friare tillgång till narkotika skulle leda till att fler dör av narkotika. Samtidigt får en restriktiv lagstiftning inte stå i vägen för att samhället hjälper missbrukaren.
Partiet har ett förslag på att införa så kallade sprutrum i enlighet med ett beslut på partiets kongress. Martin Marmgren ser det som ett utslag för att man vill ge stöd och hjälp till de som fastnat
i missbruk. Men han ser också att det finns problem med detta, inte minst ur polisiär synvinkel. Om sjukvården tillhandahåller
rum där man ska använda narkotika så är det fortfarande förbjudet enligt narkotikastrafflagen. Hur man ska hantera detta vet Martin Marmgren inte och berättade att han röstade emot den
motion som låg till grund för kongressbeslutet.

Kommentar

Inom Miljöpartiet har under senare år höjts röster för att ifrågasätta målsättningen ”ett narkotikafritt samhälle” och istället inrikta politiken helt mot skademinimering – harm reduction. Martin Marmgren gjorde ett starkt försök att få ihop dessa två inriktningar för politiken. Det gick väl ganska bra ända till dess frågan om sprutrum dök upp. Han röstade nej till den motionen, i likhet med partistyrelsen, som blev nerröstad av delegaterna. Miljöpartiet har inte ägnat narkotikapolitiken särskilt stort intresse,  partiledningen har varit fullt upptagen av att hantera helt andra frågor. Om Martin Marmgren får inflytande över partiets linje i framtiden skulle den i alla fall peka åt rätt håll.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.