VALET 2018

Förra året under Almedalsveckan intervjuades Tomas Tobéi RNS/KRIS/ECAD-tältet. Då var han helt ny som rättspolitisk talesperson vilket märktes i svaren han gav på frågorna. Lite revande
och aningen oklar om inriktningen av partiets narkotikapolitiska linje. Så var inte situationen i år. Det märktes att det är val i september och att Tomas Tobé är väl insatt i de viktigaste frågorna
om narkotikaproblemet.
Tomas Tobé vill se en straffskärpning för de som säljer narkotika. Han vill ha kvar förbudet att konsumera narkotika men vill att påföljderna ska ha vård som inriktning. Alla som känner någon
som hamnat i missbruk vet hur förödande detta är, menade Tobé och strök också under att narkotikan är en stark grogrund för de kriminella gängen.
Legalisering av cannabis är M helt mot. Det skulle leda till ökat bruk vilket kan vara inkörsport till andra problem. Tomas Tobé vill att man ska vara öppen för vilka insatser som fungerar för att
motverka missbruket av narkotika. Det är glädjande att ungdomar dricker mindre alkohol idag men det är oroande att missbruket av
cannabis bland unga ser ut att öka.

Kommentar

Moderaterna har lång tradition av att driva rättspolitiska frågor med viss kraft. Även om det finns enstaka individer inom M som vill liberalisera narkotikapolitiken är partilinjen tydlig. Förra justitieministern
Beatrice Ask (M) – som även hon talade i tältet i år – stod för en tydligt restriktiv linje och Tomas Tobé är på samma spår. Han kan antas bli justitieminister i en M-ledd regering efter valet i höst. Ur narkotikapolitisk synvinkel är det helt OK. Att det är skrivet i stjärnorna hur regeringsbildningen ska gå till efter valet hoppar vi över här.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.