VALET 2018

Annika Strandhäll menade att den höga dödligheten gör att svensk narkotikapolitik behöver utvecklas och exemplifierade att  regeringen sett till att sprutbyte är mer tillgängligt. Folkhälsomyndigheten har ett särskilt uppdrag att ta fram en åtgärdsplan, dels för att kartlägga hur dödligheten ser ut och även åtgärder för att
minska den.
Annika Strandhäll hänvisade också till att vissa menar att det sätt som vi för vår narkotikapolitik på är en av orsakerna till att vi har så hög dödlighet. Samtidigt menade hon att det finns
problem kopplade till vissa läkemedel som en orsak till den höga dödligheten. Där arbetar regeringen för att införa en nationell
läkemedelslista för att få bättre koll på vad som förskrivs i Sverige.
På frågan om legalisering av cannabis sa Annika Strandhäll att ”vi har än så länge inte varit för legalisering av cannabis för medicinskt bruk”. Hon har lagt ett regeringsuppdrag för att skaffa sig ett bättre kunskapsläge om cannabis för medicinskt bruk.

Kommentar

Annika Strandhäll gav inte intryck av att ha särskilt bra koll på narkotikafrågan. Trots ansvar för flera tunga frågor fick hon ta över narkotikafrågan när Gabriel Wikström lämnade regeringen förra sommaren. Han lyckades inte få mycket gjort under sin tid som minister förutom att tillsätta utredningar. Annika Strandhäll verkar arbeta på samma vis med narkotikaproblemet. Att växtcannabis ”än så länge” inte är lagligt för medicinskt bruk i Sverige är ett märkligt utlåtande. Vad som ska klassas som läkemedel är
inte fråga för politiken överhuvudtaget utan en vetenskaplig fråga. Socialdemokraterna har i grunden en bra inställning till narkotikapolitiken men Stefan Löfvens regering har inte ägnat frågan intresse och kraft. Om vi får en S-ledd regering efter valet får man hoppas på en ändring.

Utfrågningarna i RNS/KRIS/ECAD-tältet i Almedalen är refererade och kommenterade av Per Johansson.